User Tools

Site Tools


useful:matlab

Table of Contents

MATLAB

Cropper

Podczas prowadzenia badań w dziedzinie automatycznej analizy obrazów często zachodzi konieczność żmudnego przygotowywania bazy próbek zdjęć (np. w celu zastosowania metod uczenia maszynowego). Próbki takie zazwyczaj mają ten sam rozmiar, a ich liczba sięga setek bądź tysięcy. Narzędzia takie jak Photoshop (CS5) nie ułatwiają wykonania tego zadania - schemat postępowania w celu utworzenia próbki jest zawiły i uciążliwy.

Dlatego napisałem Cropper, program umożliwiający sprawne tworzenie takich próbek. Umożliwia on definiowanie rozmiaru próbki, a następnie jej utworzenie za pomocą zaledwie dwóch kliknięć myszą! Dzięki metodzie automatycznego generowania nazw, cały proces został możliwie uproszczony.

Repozytorium projektu: (click)
(Informacja: Cropper został napisany w środowisku MATLAB 2014a)

Screenshot

Programowanie

useful/matlab.txt · Last modified: 2016/11/18 19:48 by pkleczek