dr inż. Paweł Nieroda

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Katedra Chemii Nieorganicznej

mgr inż. Paweł Nieroda