Harmonogram (etapy wykonania)

Informacje ogólne

Zajęcia są przewidziane na dwa semestry (raczej w tym samym składzie).

  • Każdy semestr ma kończyć się oceną
  • Po semestrze nastąpi ocena, czy dalsza kontynuacja jest zasadna (czy można rozwinąć projekt). W przypadku odpowiedzi negatywnej grupa wybierze inny projekt.

Planowanie (etapy)

1. Przegląd literaturowy

Należy odnaleźć i zebrać literaturę, jak podobne problemy były rozwiązywane wcześniej oraz jakie są możliwości wykonania (sprzęt, oprogramowanie, biblioteki, algorytmy i metody). Należy to krótko opisać w raporcie.

Czas realizacji 2 tygodnie - okolice 26 marca

2. Ustalenie zakresu prac

Jest to wstępne określenie możliwych celów do osiągnięcia a nie konkretnych zadań. (Częściowo także na podstawie opisów). Cele mają być zebrane w tabelce (z dodatkową kolumną na priorytet). Może być podany w formie Niski/Wysoki/Średni lub też Mus Should Could Would.

Przykłady:

Android: wykorzystanie czujników wbudowanych w smartfonie

CelPriorytet
Użycie akcelerometruWysoki
Użycie żyroskopuŚredni
Zbieranie danych wraz opisami wykonywanej aktywności (dla celów kalsyfikacji)Wysoki

Semantyczne repozytorium wideo

CelPriorytet
Import metadanych w formacie OWLŚredni
Przechowywanie w repzytorium kodu algorytmówNiski
Umieszczenie w repozytorium datasetów CAVIARWysoki

Obliczenia równoległe na platformie OpenCL

CelPriorytet
Implementacja algorytmu mrówkowegoWysoki
Przeprowadzenie testów czasów wykonaniaWysoki
Ocena statystyczna populacji w trakcie wykonania algorytmówŚredni

Ostateczna (zatwierdzona przez prowadzącego) wersja - 5 kwietnia

3. Planowanie zadań

  1. Utworzenie listy zadań (na ten semestr) zgodnych z zakresem
  2. Oszacowanie czasu trwania zadań
  3. Kamienie milowe (zrealizowane etapy) oraz przypisanie dat realizacji
  4. W ramach grupy - przydział wykonawców
spr/harmononra.txt · Last modified: 2015/03/11 21:53 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0