Strona Główna

prof. dr hab. inż. Marta Radecka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Chemii Nieorganicznej Al. Mickiewicza 30 , 30-059 Kraków
NorthPole 2006