Studia zaoczne i podyplomowe

        Studia dzienne

        Materiały do laboratorium DSP

        Ciekawe miejsca o tematyce DSP

        Informacje osobiste

          Ancient Audio - pracownia Jarka Waszczyszyna

          Wesele Wesel 2012

    PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (2014/2015) 

          

           Roman Rumian                             
Hoarmonogram referatów z Architektury Komputerów 

Tematy referatów z AK dla studiów niestacjonarnych

    Materiały do wykładu i laboratorium z Architektury Komputerów dla poczatkujących  znajdują sie tutaj:  http://www1.idc.ac.il/tecs/plan.html

Uwaga IV rok aparatury: tutaj jest link do wykładu o DSP56311 i notki aplikacyjnej o FFT.

Regulamin Laboratorium DSP

Ogłoszenia


05.10.2012 Materiały Freescale do laboratorium DSP56300 są tutaj.

23.07.2010 Poprawkowe zaliczenie laboratorium "uP sygnałowe" dla studentów zaocznych odbędzie się w niedzielę 25 lipca o godzinie 9:00 w sali 501/C-3.
19.05.2010 Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych są już dostępne w odnośniku 'Materiały do laboratorium DSP'
01.02.2010 Lista zagadnień do egzaminu z ArchitekturyKomputerów dla studentów V roku i zaocznych magisterskich znajduje się powyżej w odnośniku "Studia dzienne".
06.10.2009 Materiały do laboratorium AKiSO znajduja się tutaj: http://www1.idc.ac.il/tecs/plan.html
09.09.2009 3 termin egzaminu CPSzpPS dla IV roku  studiów inżynierskich został przesunięty na 3 października, godzina 9:30 w C-3 sala 501.
10.06.2009 3 i 4 termin egzaminu CPSzpPS dla IV roku  studiów inżynierskich to 20 i 26 września, godzina 9:30 w C-3 sala 501.
10.06.2009 Zaliczenie laboratorium CPSzpPS dla IV roku  studiów inżynierskich odbędzie się 20.06.2009 o godzinie 8:00 w sali 501, C-3.
                     Egzamin odbędzie się o godzinie 9:45 (I termin). II termin egzaminu to 4.07.2009, godzina 9:00 w tym samym miejscu.
                     Egzamin dla studiów dziennych odbędzie się 19.06.2009 o godzinie godz. 10.00 sala D5/1.
20.03.2009 A tutaj jest instrukcja do pierwszego ćwiczenia laboratorium DSP.
18.03.2009 Zagadnienia do pierwszego laboratorium dla studentów IV roku niestacjonarnych są tutaj.
19.02.2009 Terminem poprawkowym egzaminu z AK dla V roku jest 24.02.2009 godzina 18:00, w pokoju 508.
09.02.2009 Wyniki egzaminu z Architektury Komputerów V r. są w tabeli referatów. Osoby z brakiem oceny z referatów i/lub bez oceny (lub 2.0) z egzaminu proszę o kontakt
                     indywidualny w celu uzupełnienia braków.

28.01.2009 Studentów II roku informuję, że 4 lutego mija ostateczny termin oddawania prezentacji z AKiSO. W nagłówku e-listu proszę koniecznie umieszczać skrót "AKiSO". Oceny
                     w odnosnikach powyżej.

28.01.2009 Studentów V roku Aparatury Biomedycznej proszę o przesłanie swoich prezentacji. Dopiero po ich otrzymaniu zostaną wystawione oceny.
28.01.2009 Egzamin z Architektury komputerów odbędzie się w poniedziałek 2 lutego w sali 501 C-3, o godzinie 10:30. Dziękuję za rezerwację sali. :-)
28.01.2009 Proszę studentów V roku którzy referowali tematy na zajęciach z Architektury komputerów o sprawdzenie tabeli i ewentualne reklamacje. Proszę również o
                     przesłanie prezentacji ( maksymalna objetość nie powinna przekraczać możliwości konta e-mail, czyli 10 MB).


11.03.2008 Dla studentów obieralnego przedmiotu AUAD odnośnik do multimedialnych materiałów wprowadzających do mikrokontrolerów PIC x14:
                     http://techtrain.microchip.com/x14/

20.02.2008 Studentów uczęszczających na zajęcia z Analogowych Układów Aparatury Diagnostycznej zapraszam do przestudiowania dokumentacji modułów  z mikrokontrolerem
                     PIC16F887, które mam w ilości 6 sztuk i które mogą być wykorzystane w naszych projektach (pole uniwersalne do montażu własnego układu).

08.09.2005  Proszę pilnie o zwrot książki: Signal Processing First, James H. McClellan, Ronald W. Schafer, Mark A. Yoder 
23.10.2003  Materiały do wykładu z Architektury Komputerów zajdują się tutaj.

Zagadnienia do egzaminu z PSCzpPS (Przetwarzania Sygnałów Cyfrowych za pomocą Procesorów Sygnałowych).


If you have comments, questions or suggestions, email me at 

 
 
This page was created with SeaMonkey 2.21
created 25 Jun 1998 - last revised on 10 October 2013.