Harmonogram studiów podyplomowych

Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych:  DWA SEMESTRY

 Termin rozpoczęcia i ostatecznego zakończenia edycji studiów podyplomowych: PAŹDZIERNIK 2022 –  WRZESIEŃ 2023

 Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych w ramach edycji studiów podyplomowych: PAŹDZIERNIK 2022 – LIPIEC 2023

Terminarz zajęć:

                                    

Szczegółowy harmonogram zaliczeń i egzaminów zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.