AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

KATEDRA GEOLOGII ZŁOŻOWEJ I GÓRNICZEJ

PRACOWNIA GEOLOGII GÓRNICZEJ

 

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. AGH

Sekretarz studiów podyplomowych

dr inż. Monika Wasilewska-Błaszczyk

Al. Mickiewicza 30, pawilon: A-0, pokój: 5B, 30-059 Kraków

Tel. 012 617 23 71

e-mail: spgg@agh.edu.pl