Świadectwo ukończenia kursu doszkalającego na AGH

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Absolwenci kursów doszkalających z dziedziny Napędu i Sterowania Hydrostatycznego, które realizowane są na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH otrzymują min. świadectwo ukończenia kursu doszkalającego. Poniżej załączony został plik z przykładowym świadectwem. Świadectwo ukończenia kursu AGH.jpg,

Certyfikat ukończenia kursu doszkalającego na AGH

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Poniżej zamieszczony został przykładowy plik z certyfikatem Akademii Górniczo-Hutniczej jaki otrzymują uczestnicy kursu po odbyciu zajęć praktycznych na stanowiskach laboratoryjnych Firmy Parker Hannifin. Certyfikat.pdf,

Książka: Napęd i Sterowanie Hydrostatyczne

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Książka: Napęd i Sterowanie Hydrostatyczne autorstwa: Z. Jędrzykiewicz, J. Stojek, P. Rosikowski jest pierwszą na polskim rynku pozycją zawierającą kolorowe ilustracje, widoki i przekroje elementów hydraulicznych oraz wykonane w kolorze podstawowe schematy układów hydrostatycznych co ma służyć łatwiejszemu i szybszemu przyswojeniu przez czytelnika zagadnień związanych z budową i zasadą działania elementów i układów hydrostatycznych. Książka zawiera 558 stron z czego 265 stanowią strony kolorowe. Poniżej znajduje się plik zawierający spis treści wraz z dołączonymi do niego przykładowymi stronami książki. Spis treści książki.pdf,