dr hab. Danuta Szeliga

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe
2014 Kierownik Pracowni Identyfikacji i Obliczeń Numerycznych, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH
Doktor habilitowany nauk technicznych w Metalurgii, specjalność Informatyka Stosowana
Praca habilitacyjna "Identification problems in metal forming. A comprehensive study", AGH University of Science and Technology Press, Rozprawy Monografie, 291, ISSN 0867-6631, Kraków, 2013
Od 2001 Adiunkt w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
2001 Doktor nauk technicznych w Metalurgii, specjalność Informatyka w Technologii Materiałów
Obrona pracy doktorskiej "Problem odwrotny w zastosowaniu do identyfikacji parametrów procesów plastycznej przeróbki metali", Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
1999 - 2001 Asystentka w Zakładzie Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
1996 - 2001 Studia Doktoranckie "Metalurgia Procesów", Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
1990 - 1996 Magister informatyki
Studia na Wydziale Matematyki i Fizyki, kierunek "Informatyka", Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Praca magisterska "Wizualizacja rozwiązań równań różniczkowych 3D metodą wędrującego przekroju z wykorzystaniem technik MPEG"

Staże naukowe
2016 07.03 - 11.03 The University of Sheffield, Department of Materials Science and Engineering (prowadzenie wykładów dla słuchaczy studiów doktoranckich i magisterskich) - w ramach programu Erasmus
2000 Staż naukowy w "School of Engineering and Technology", Deakin University, Geelong, Australia

Działalność naukowa
  • Metoda odwrotna i analiza wrażliwości w identyfikacji parametrów modeli materiałowych
  • Numeryczne modelowanie procesów przetwórstwa metali

Członkostwo w organizacjach naukowych
  • AIST (Association for Iron and Steel Technology)
  • Komitet Metalurgii PAN, Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej

Organizator konferencji
  • Międzynarodowej konferencji KomPlasTech - Eccomas Thematic Conferences, od 2011
  • Międzynarodowej konferencji Metal Forming, od 2012