dr hab. Danuta Szeliga
email: szeliga@agh.edu.pl

B4, pokój 207A
tel. (12) 617 41 92, fax (12) 617 38 75
Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania
http://www.isim.agh.edu.pl/
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Akademia Górniczo-Hutnicza

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
http://www.agh.edu.pl/