TADEUSZ SZYDŁAK

strona domowa

Skos: PowrótSkos: Strona główna

PETROGRAFIA

SKAŁY MAGMOWE

Klasyfikacje skał magmowych 

Klasyfikacja chemiczna

skały kwaśne (saliczne)

skały obojętne (pośrednie)

skały zasadowe (maficzne)

skały ultrazasadowe (ultramaficzne)

>65% SiO2 

53-65% SiO2

44-53% SiO2 

<44% SiO2 

 

Zazwyczaj obserwowane prawidłowości w składzie mineralnym

skały kwaśne – obecny kwarc, brak oliwinu i skaleniowców

skały zasadowe – obecny oliwin, brak kwarcu i skaleni alkalicznych

skały ultrazasadowe – brak kwarcu, skaleni i skaleniowców, obecny wyłącznie minerały ciemne (oliwin, piroksen, amfibol)

skały alkaliczne (zasadowe i ultrazasadowe) – obecne skaleniowce, brak kwarcu

 

Uproszczona klasyfikacja skał magmowych

 

   

Klasyfikacja IUGS - skały głębinowe (M < 90)

 

Klasyfikacja IUGS - skały wylewne (M < 90)

 

Klasyfikacja IUGS - skały ultramaficzne (M > 90)

 

Klasyfikacja IUGS - skały zasadowe

 

 

w górę