TADEUSZ SZYDŁAK

strona domowa

Klawisz: PowrótKlawisz: Strona główna

SKAŁY OSADOWE 

Skały epiklastyczne

 

Struktury skał okruchowych

 

Struktura psefitowa (żwirowa) 

średnica ziaren > 2 mm

Struktura psamitowa (piaskowa)

średnica ziaren 2-0,063 mm

 

Struktura aleurytowa (pyłowa)

średnica ziaren 0,063-0,002 mm

 

Struktura pelitowa (iłowa)

średnica ziaren < 0,002 mm

 

Spoiwa skał okruchowych

 

Matrix

Spoiwo detrytyczne złożone głównie z minerałów ilastych oraz drobnych (<30 mm) ziaren kwarcu, skaleni i mik.

 

Spoiwo typu matrix w piaskowcach (wakach)

 Waka kwarcowa

 Mx - matrix, Q - kwarc

Waka kwarcowa

 Mx - matrix, Q - kwarc

 

 

Cement

Spoiwo wytrącone chemicznie w przestrzeni porowej skały

Spoiwa typu cement w piaskowcach (arenitach)

  spoiwa węglanowe

 

 Arenit kwarcowy – spoiwo kalcytowe

C - kalcyt, Q - kwarc

Arenit kwarcowy – spoiwo dolomitowe

 D - dolomit, Lt - litoklast, Sk - skaleń, Q - kwarc (Fot. J. Czerny)

 

 

 

  spoiwa krzemionkowe

 Arenit kwarcowy – spoiwo kwarcowe regeneracyjne

 

Arenit kwarcowy – spoiwo chalcedonowe

 Ch - chalcedon, Q – kwarc

 

 

 Regeneracja ziaren kwarcu w piaskowcu

 

 

 

 

  spoiwa siarczanowe

 

 Arenit kwarcowy – spoiwo anhydrytowe

Ah - anhydryt,  Mk - mikroklin, Q - kwarc. (Fot. J. Czerny)

Arenit kwarcowy – spoiwo gipsowe

 D - dolomit, Gp - gips, Q - kawrc, Sk - skaleń. (Fot. J. Czerny)

 

  inne spoiwa typu cement

 

 Arenit kwarcowy – spoiwo fosforanowe

Ap - apatyt, Cf – kolofan, Gl - glaukonit, Q - kwarc. (Fot. J. Czerny)

Arenit kwarcowy – spoiwo żelaziste

 Gt - goethyt, Q - kwarc. (Fot. J. Czerny)

   

w górę