TADEUSZ SZYDŁAK

strona domowa

Klawisz: PowrótKlawisz: Strona główna

SKAŁY OSADOWE 

Skały piroklastyczne

 

Elementy strukturalne skał piroklastycznych

 

Krystaloklasty – struktura krystalo-witroklastyczna w ignimbrycie

Krystaloklsty: Pl - plagioklaz, Q - kwarc, San - sanidyn (Fot. J. Czerny)

 

Witroklasty – struktura witro-krystaloklastyczna w tuficie

Witroklasty (okruchy szkliwa - S),  krystaloklasty: Bt - biotyt, Pl - plagioklaz, Q - kwarc (Fot. J. Czerny)

 

Litoklasty – struktura krystalo-litoklastyczna w ignimbrycie

Litoklasty (okruchy skał – Lt), krystaloklasty: K-sk - skaleń potasowy, Q - kwarc (Fot. J. Czerny)

w górę