TADEUSZ SZYDŁAK

strona domowa

Skos: PowrótSkos: Strona główna

PETROGRAFIA

SKAŁY MAGMOWE                                                        

    Tekstury i struktury

Tekstura

Sposób uporządkowania składników skały i wypełnienia przez nie przestrzeni

Uporządkowanie składników skały:

*  Tekstura bezładna

 

 

Tekstura bezładna - skała głębinowa

 

Tekstura bezładna - skała wylewna

*  Tekstura kierunkowa

 

Tekstura równoległa

 

Tekstura fluidalna (potokowa) – jeden polaryzator

Wypełnienie przestrzeni skały:

*  Tekstura zbita (masywna)

 

Tekstura zbita – skała głębinowa

 

Tekstura zbita – skała wylewna

 

 

 *   Tekstura porowata

 

Tekstura pęcherzykowa;  pch – pęcherzyk, Px – pirokseny, Pl – plagioklazy

 

Tekstura migdałowcowa; mg – „migdały”, sz – szkliwo, Pl – plagioklazy

Struktura

Sposób wykształcenia składników skały, tzn. stopień jej krystaliczności, wielkość i kształt składników oraz wzajemne relacje między nimi

 

Stopień krystaliczności:

 

Struktura pełnokrystaliczna

Struktura półkrystaliczna; sz – szkliwo

Struktura szklista

 

 

Wielkość składników:

 

 

Struktura grubokrystaliczna >5 mm

 

Struktura średniokrystaliczna 5-1 mm

 

Struktura drobnokrystaliczna 1-0,1 mm

 

Struktura mikrokrystaliczna <0,1 mm

 

 

Kształt składników:

 

 

Struktura idiomorficznoziarnista

Struktura hipidiomorficznoziarnista

 

Struktura ksenomorficznoziarnista

 

 

Wzajemne relacje między składnikami:

 

*   Struktura równokrystaliczna

 

 

Struktura równokrystaliczna – skała głębinowa

 

Struktura równokrystaliczna – skała wylewna

 

 

 

 *   Struktura nierównokrystaliczna

 

 

Struktura porfirowata – skała głębinowa: Bt – biotyt, Mi – mikroklin, Mp – mikropertyt, Pl – plagioklaz, Q - kwarc

 

Struktura porfirowa – skała wylewna

 

 

w górę