zdjęcie
kokarda ukraińska

Szymon Sokol

I work at IT Solutions Centre of the AGH University of Kraków in Kraków (Cracow), Poland, as the head of Infrastructure Department.

Here are my PGP keys and some links to my papers and other stuff.

Contact coordinates:

Szymon Sokol
AGH University of Science and Technology
IT Solutions Centre
Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, POLAND

Szymon Sokół

Pracuję w Centrum Rozwiązań Informatycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako kierownik Działu Infrastruktury.

Tu są moje klucze PGP i kilka odsyłaczy do moich artykułów i innych rupieci.

Namiary:

Szymon Sokół
Akademia Górniczo-Hutnicza
Centrum Rozwiązań Informatycznych
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Social media: Diaspora | Mastodon | LinkedIn | Twitter