banner

Książka Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C# jest już w całości przetłumaczona na angielski!

Zobacz

Ciekawe strony

Ryszard Tadeusiewicz - Sieci Neuronowe - jedna z wielu książek elektronicznych Pana Prof. Ryszarda Tadeusiewicza

http://www.statsoft.pl/kursy/pkneuron.html - kurs sieci neuronowych prowadzony przez Prof. Tadeusiewicza

http://www.statsoft.pl/textbook/stneunet.html - sieci neuronowe w bezpłatnym Internetowym Podręczniku Statystyki

http://www.statsoft.pl/ksiazki/book10.html - strona książki „Wprowadzenie do sieci neuronowych„ (przekład i opracowanie pod kierunkiem Ryszarda Tadeusiewicza)

http://freetechbooks.com/ - lista książek informatycznych dostępnych za darmo i legalnie za pośrednictwem Internetu

http://www.kik.pcz.czest.pl/nn/index.php - kurs sieci neuronowych

Wypowiedzi z konkursu czytelników Interklasy ubiegających się o egzemplarze tej książki.

http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network

http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network

http://www.gc.ssr.upm.es/inves/neural/ann1/anntutorial.html

http://paul.luminos.nl/show_post.php?p=381

http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/intro.html

http://www.e-nuts.net/en/feed-forward-neural-networks

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0001/

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0263/

http://www.agh.edu.pl/dydaktyka/sieci_neuronowe/

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0262/

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0261/

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0005/

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0004/

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/

http://www.agh.edu.pl/uczelnia/tad/sztuczny_mozg/

http://www.agh.edu.pl/uczelnia/tad/dorobek_naukowy.php?id=pubwww

http://www.agh.edu.pl/uczelnia/tad/dorobek_naukowy.php?id=sn

Copyright © 2007-2013 Jakub Tutaj. All rights reserved.