Adres:

Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


E-Mail:

tokarcz@uci.agh.edu.pl - adres służbowy

inka@wmgalicja.krakow.pl - adres prywatny