Jubileusz Tadeusza Mazowieckiego

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków, 20 kwietnia 2007
Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz, Karol Modzelewski
Adam Boniecki, Andrzej Zoll, Roman Graczyk

Kolejność zdjęć chronologiczna, reprezentacja osób nieproporcjonalna