Stronagrupy badawczej prof. Janusza Jakóbca


dr Janina WOLSZCZAK

AGH, paw. B-3, pok. 313
tel. (12) 617-3890
wolszcza@agh.edu.pl

Działalność badawcza w zakresie:
  • struktury i właściwości paków  karbo- i petrochemicznych, analizy, mechanizmu i kinetyki pirolizy w zakresie temperatur występowania mezofazy, karbotermicznej syntezy nanokrystalicznych węglików
    z paków modyfikowanych związkami tytanu i boru
  • rozwijane prace badawcze: biokomponenty paliw motorowych - synteza estrów olejów roślinnych (FAME), sposoby rafinacji FAME i ich wpływ na stabilizację emulsji typu W/O, czynniki wpływające na stabilność chemiczną FAME
Od 2008 do 2013 roku w grupie prof. Janusza Jakóbca
Od 31 grudnia 2013 roku na emeryturze

     Publikacje  (baza danych AGH od 1999 roku)
Praca doktorska (AGH, 1983)
„Identyfikacja zjawisk fizykochemicznych zachodzących podczas obróbki termicznej paków petro i karbochemicznych"


Dydaktyka:
Technologia paliw naftowych I
Paliwa ciekłe: konwencjonalne i biopaliwa
Podstawy biotechnologii


Ważniejsze publikacje:

J. Wolszczak, M. Baranik, M. Ślusarczyk, W. Stelmach: „Sedimentation susceptibility of petroleum diesel fuels blended with biodiesel components”, Journal of KONES Internal Combustion Engines 12(3-4) (2005) 383

J. Wolszczak, Z. Stępień, M. Brzoza, M. Maj: „The impact of bioesters on lubricity of diesel fuels”, Journal of KONES Internal Combustion Engines 12(3-4) (2005) 391

W. A. Żmuda, S. Budzyń, J. Wolszczak, J. F. Janik: „Investigations of coking coal blends containing a coal tar pitch-based carbonaceous waste component towards utilization in coke ovens”, Acta Geodyn. Geomater. (uprzednio Acta Montana, Ser. A and Ser. B) 2(4) (2005) 91 link

C. Czosnek, J. Wolszczak, M. Drygaś, M. Góra, J. F. Janik: „Nano-SiC implantation into the structure of carbon/graphite materials made by pyrolysis (carbonization) of the precursor system coal tar pitch/poly(dimethylsiloxane)”, J.Phys. Chem. Solids 65 (2004) 647 pdf

G. Ceglarska-Stefańska, K. Zarębska, A. Nodzeński, J. Wolszczak: „The Kinetics and The Static of Sorptic and Dilatometric Processes in The System of Polish Coal and Mixture of CO2 and CH4”, 12th International Conference on Coal Science: „Coal – contributing to sustainable word development, 2-6th November 2003, Queensland, Australia. Proceedings on CD 8P18, http://www.aie.org.au/iccs

J. Wolszczak: „Homogenizacja w fazie ciekłej paku z dodatkiem TiO2”, Paliwa i Energia – Dziś i Jutro, 12-13 czerwca Kraków, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001, 209

V. Cebolla, M. Granda, R. Menendez, A. Krztoń, M, Swistek, J. V. Weber, J. Wolszczak: „Study of the reproducibility and selectivity of coal tar pitch fraction by extrography on alumina”, Fuel; 73(6) (1994) 950

J. Machnikowski, I. Więcek, H. Kaczmarska, J. V. Weber, M. Świstek, J. Wolszczak: „Optical texture of cokes from different origin pitches and their extrographic fractions”, Erdol u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 2 (1994) 60

J. Wolszczak: „Wpływ temperatury obróbki termicznej lekkiej smoły koksowniczej na strukturę chemiczną paków i teksturę optyczną karbonizatów”, Zeszyty Naukowe AGH, Chemia 18 ( 1991) 113

J. V. Weber, M. Swistek, J. Wolszczak, B. Fixari: „Thermal behaviour of coal tar pitches. Part I. Investigation by thermogravimetric and pyrooxidative analysis”, Proc. Int. Conf. on Structure and Properties of Coals, Wroclaw, June 17-19, (1991), 160.

J. Wolszczak, J. V. Weber, M. Swistek: „Thermal behaviour of coal tar pitches. Part II. Kinetic of pirolysis of extrographic fractions”, Proc. Intern. Conf. on Structure and Properties of Coals, Wroclaw, June 17-19 (1991) 163

J. V. Weber, M. Swistek, M. Schneider, J. Goupy, J. Wolszczak: „Structure-reactivity relations of heavy coal and petroleum residues. A global approach”, 12th Biennal Conference on Carbon, Santa Barbara, American Carbon Society, Extended Abstracts, 1991, 636

J. V. Weber, M. Swistek, J. Wolszczak: „Characterization of coal tar pitches. Are the separative methods pertinent for the prediction of their thermal behaviour”, Proceedings of the International Conference on COAL SCIENCE, University of Newcastle-upon-Tyne, UK, Sept. 16-20 (1991) 485

J. V. Weber, M. Swistek, M. Darif, M. Schneider, J. Wolszczak, B. Fixari, J. C. Lauer: „Caracterisation de brais par analyse thermogravimetrique et analyse pyrooxydative”, C. R. Acad. Sci. Paris, t. 311, serie II, (1990) 1171

J. Wolszczak: „Porównawcze badania wlasności i struktury chemicznej paków pochodzenia naftowego i węglowego”, Zeszyty Naukowe AGH, Chemia 10 (1989) 25

J. Wolszczak: „Struktura i własności paków petro- i karbochemicznych”, Zeszyty Naukowe AGH, Chemia 13 (1989) 257

A. Długosz, W. A. Żmuda, J. Wolszczak: „Możliwości wykorzystania naturalnych cech jakościowych lekkiej smoły koksowniczej jako surowca elektrodowego”, Koks, Smoła, Gaz 7-8 (1989) 166