AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KATEDRA GEOINFORMACJI, FOTOGRAMETRII i TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA

Strona Główna

Ogłoszenia

Zespół

Dydaktyka

Prace magisterskie

Publikacje po 2006

Publikacje do 2006

Badania po 2006

Badania do 2006

 

PRACE BADAWCZE:

 

Raporty - badania naukowe 1994-2001

Raporty - badania statutowe 1993-2006

Zestawienie badań własnych

Zestawienie grantów

 

 

       Samodzielny Zespół Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii