agh


wersja_en

Katedra Fotogrametrii Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej

Kontakt: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, C4, II piętro tel.: +48 12 617 38 26 e-mail: galia@agh.edu.pl, Beata Hejmanowska


Zespoły badawcze

Zespół Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

Zespół Inżynierii Przestrzennej


100-lecie AGH - historia katedry

Stypendium Fundacji Blachutów


Wydział Geodezji Górniczej i Inżnierii Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


6/6/2023 12:55:09 PM