KATEDRA GEOLOGII ZŁOŻOWEJ I GÓRNICZEJ - Pracownia Geologii Złóż Węgla
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska
Al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW