click to see more ...     Zbigniew Mikrut
 • born in 1952 in Krakow, Poland
 • M. Sc. and Ph.D. from University of Mining and Metallurgy, Krakow, Poland
 • currently with Computer Vision Lab. Institute of Automatics and Robotics, AGH UST

Contact:

AGH University of Science and Technology
Institute of Automatics and Robotics
Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
e-mail: zibi@agh.edu.pl

Last updated on July 31, 2019very short ... recent ones at the moment
        in Polish in Polish - for
        our students


 

Areas of Interest:


 

Papers: 1999 and older  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006   2007  2008  2009  2010  


    2018

Chmiel W., Dziech A., Jędrusik S., Kadłuczka P., Kwiecień J., Szwed P., Mikrut Z., Rogus R.: Rule system for speed limit determination on national roads in Poland. January 2018 MATEC Web of Conferences 231:02001,
DOI: 10.1051/matecconf/201823102001

Mikrut Z., Widacki M., Widacki J.: Próba wykorzystania zmiany temperatury twarzy jako wskaźnika w instrumentalnej detekcji kłamstwa. W: Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa : problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne / red. Jan Widacki. — Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018

MIKRUT Z., Widacki M., Widacki J.: Experiments in using face temperature changes as an indicator in instrumental detection of deception. European Polygraph ; ISSN 1898-5238. — 2018 vol. 12 no. 3, s. 85–105.

    2017

BUBLIŃSKI Z., GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA J., JABŁOŃSKI M., KWIECIEŃ J., MIKRUT Z., PAWLIK P., PRZYBYŁO J., TADEUSIEWICZ R., Tylek P., Walczyk J.: Ocena zdrowotności auomatycznie skaryfikowanych żołędzi za pomocą komputerowej analizy obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, W_wa, 2017. — 129 s


    2016

Chmiel W., Dańda J.,Dziech A., Ernst S., Kadłuczka P., Mikrut Z., Pawlik P., Szwed P., Wojnicki I.: INSIGMA: an intelligent transportation system for urban mobility enhancement. Multimedia Tools and Applications ; ISSN 1380-7501. — 2016 vol. 75 iss. 17, s. 10529–10560

AUGUSTYNIAK P., Chodak J., MIKRUT Z., POCIASK E.: Metody pozyskiwania i przykłady wykorzystania sygnału okoruchowego. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, W-wa, 2016. — 185 s

AUGUSTYNIAK P., JABŁOŃSKI M., KAŃTOCH E., KRYJAK T., MIKRUT Z., POCIASK E., PRZYBYŁO J.: Using scanpath analysis for affects detection in computer users. AfCAI 2016 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the workshop on Affective Computing and Context Awareness in Ambient Intelligence (AfCAI 2016) : Murcia, Spain, November 24–25, 2016 / Ed. by María Trinidad Herrero Ezquerro, Grzegorz J. Nalepa, José Tomás Palma Mendez, s. 1-6

    2015

AUGUSTYNIAK P., MIKRUT Z.: Interfaces for tetraplegic people – review of solutions supporting activities of daily living. Bio-Algorithms and Med-Systems, Jagiellonian University. Medical College. — 2015 vol. 11 iss. 3, s. 183–194

Bigaj Sz., GŁOWACZ A., Kościow J., MIKRUT Z., PAWLIK P.: Ground truth generating tool for traffic video detector. Image Processing & Communications : an International Journal. — 2015 vol. 20 no. 2, s. 17–27

    2014

Mikrut S., Mikrut Z., Moskal A., Pastucha E.: Detection and Recognition of Selected Class Railway Signs. Image Processing and Communications, vol. 19, No 2-3, pp. 83-96,  2014

Chmiel W., Dańda J.,Dziech A., Ernst S., Głowacz A., Kadłuczka P., Mikrut Z., Pawlik P., Szwed P., Wojnicki I.: Contribution of the INSIGMA Project to the Field of Intelligent Transportation Systems. In: A. Dziech and A. Czyżewski (Eds.): MCSS 2014, CCIS 429, pp. 58-72, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

AUGUSTYNIAK P., SMOLEŃ M., MIKRUT Z., KAŃTOCH E.: Seamless tracing of human behavior using complementary wearable and house-embedded sensors. Sensors, 2014 vol. 14 iss. 5, s. 7831–7856


    2013

Kubiak A., Mikrut Z., Tadeusiewicz R.: Ocena jakości ziaren i nasion przy pomocy sieci neuronowych. Monografia PAN "Inżynieria biomedyczna - podstawy i zastosowania", tom 9 "Sieci neuronowe w inzynierii biomedycznej", red: Tadeusiewicz R., Korbicz J., Rutkowski L., Duch W., AOW Exit, 2013, str. 171-190

Dudzinski D., Kryjak T., Mikrut Z.: Human action recognition using simple geometric features and a finite state machine. Image Processing & Communications, vol. 18, no. 2-3, pp. 49-60, 2013


    2012

Chmiel W., Kwiecień J., Mikrut Z.: Realization of scenarios for video surveillance. Image Processing & Communications, Vol. 17, No 4, pp. 231-240, 2012, DOI: 10.2478/v10248-012-0051-x

Glowacz A., Mikrut Z., Pawlik P.: Video Detection Algorithm Using an Optical Flow Calculation Method. In: A. Dziech and A. Czyżewski (Eds.): MCSS 2012, CCIS 287, pp. 118–129, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Mikrut Z., Pleciak P. and Smoleń M.: Combining Pattern Matching and Optical Flow Methods in Home Care Vision System. Advances in Intelligent and Soft Computing, Information Technologies in Medicine, Piętka E., Kawa J. (eds), Springer, 2012


    2011

GŁOWACZ A., MIKRUT Z., PAWLIK P.: Algorytm wideodetekcji korzystający z metody obliczania przepływu optycznego. Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 3 s. 521–534

Bubliński Z., Chmiel W., Jabłoński M., Kadłuczka P., Kryjak T., Mikrut Z., Pawlik P., Tadeusiewicz R.: System inteligentnego monitoringu przestrzeni i obiektów szczególnego znaczenia SIMPOZ. PAR Pomiary Automatyka Robotyka; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 12 s. 69–76

Tadeusiewicz R., Mikrut Z.: Wymogi czasu rzeczywistego w systemach wizyjnych specjalnego przeznaczenia — [Real time requirements in computer vision systems for special purpose]. W: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red. Leszka Trybusa i Sławomira Samoleja. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011. — ISBN 878-83-206-1822-8. — S. 525–539

Mikrut Z., Smoleń M.: A Neural Network Approach to Recognition of the Selected Human Motion Patterns. Automatyka 15/3 (2011), 521-534

2010


Sieci neuronowe w procesach dopasowania zdjęć lotniczych. Monografia pod red. nauk. Sławomira MIKRUTA. Autorzy: Anna Czechowicz, Paweł Gryboś, Józef Jachimski, Sławomir Mikrut, Zbigniew Mikrut, Piotr Pawlik, Ryszard Tadeusiewicz. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010

Mikrut Z.: Effectiveness Comparison of Three Types of Signatures on the Example of the Initial Selection of Aerial Images. Lecture Notes in Artificial Intelligence 6113, Proc. of the 10th Int. Conf. on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC, Zakopane, Poland, June 2010, Rutkowski L. et al (eds), Springer, pp. 531-538

Mikrut Z., Duplaga M.: Analysis of Images of Bronchial Tree Ramifications for Summarization of Bronchoscopic Videos. Advances in Intelligent and Soft Computing 69, Information Technologies in Medicine, Piętka E., Kawa J. (eds), Springer, 2010, pp. 583-586

Mikrut Z., Duplaga M.: Analysis of Ramifications and Carina Shape in Bronchoscopic Images. BAMS (Bio-Algorithms and Med-Systems), Vol. 6, No. 12, 2010, pp. 15-20

2009

Mikrut Z., Duplaga M.: Generowanie danych z obrazów bronchoskopowych w celu późniejszej klasyfikacji. Automatyka: półrocznik AGH, t. 13 z. 3 [cz.] 2, 2009, str. 1377–1386

Mikrut Z., Duplaga M.: Wykrywanie krwi na obrazach bronchoskopowych za pomocą sieci neuronowych.  Automatyka: półrocznik AGH, t. 13 z. 3 [cz.] 2, 2009, str. 1387–1396


2008


Mikrut Z.: Badanie stopnia zróżnicowania sygnatur generowanych przez sieć impulsującą ICM. Automatyka AGH, t.12 z.3, 2008, str. 925-932

Mikrut S., Mikrut Z.: Neural Networks in the Automation of Photogrammetric Processes. Proc. XXI Congress ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing), Vol. XXXVII, pp. 331-336, 3-11 July 2008, Beijing China

Mikrut Z., Kubiak A.: Recognition of Wheat Grain Quality Using Log-Hough Representation and Neural Networks. Machine Graphics & Vision, IPI PAN W-wa, vol. 17, No. 4, 2008 pp. 425-450


2007


Adamski A., Mikrut Z.: Optical Sensors Based Monitoring System. Proc. Int. Conf. Transportation and Logistics Integrated Systems ITS-ILS 07, Kraków, October 2007, pp.  172-179

Czechowicz A., Mikrut Z.: Wykorzystanie sieci Kohonena do selekcji podobrazów dla potrzeb dopasowywania zdjęć lotniczych. Automatyka AGH, t.11 z.3, 2007, str. 329-344

Czechowicz A., Mikrut Z.: Selekcja podobrazów dla potrzeb dopasowywania zdjęć lotniczych oparta na histogramach gradientu i sieci neuronowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17, str. 149-158, Kraków, 2007

Mikrut Z.: Tworzenie reprezentacji obszarów zdjęć lotniczych przy pomocy sieci neuronowych klasy PCNN. Automatyka AGH, t.11 z.3, 2007, str. 355-364

Mikrut Z.: The Cracovian Videodetector - from Ideas to Embedding. Proc. Int. Conf. Transportation and Logistics Integrated Systems ITS-ILS 07, Kraków, October 2007, pp.  29-37

Mikrut S., Mikrut Z.: Sieci neuronowe w procesach automatycznej korelacji zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17, str. 505-516, Kraków, 2007

Orzechowski P., Mikrut Z.: Strategie poprawy efektywności uczenia sieci neuronowej. Automatyka AGH, t.11 z.3, 2007, str. 365-374

Piekarski P., Mikrut Z.: Wykorzystanie transformacji log-Hough'a do tworzenia reprezentacji obrazu dla klasyfikatora neuronowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17, str. 639-648, Kraków, 2007

2006

 
Mikrut Z., Piaskowska A.: Attention Improves the Recognition Reliability of Backpropagation Network. Lecture Notes in Artificial Intelligence 4029, Proc. of the 7th Int. Conf. on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC, Zakopane, Poland, June 2006, Rutkowski L. et al (eds), Springer, pp. 633-642

Augustyniak P., Mikrut Z.: Complete Scanpaths Analysis Toolbox, Proceedings of the 28th IEEE EMBS Annual International Conference New York City, USA, Aug 30-Sept 3, 2006, pp. 5137-5140

Kubiak A., Mikrut Z.: Electronic Nose and Neural Networks in the Evaluation of Rapeseed Quality. Proc. 8th Int. Conf. on Artificial Intelligence and Soft Computing, APH Exit, Warsaw 2006, pp. 65-70

Kotula K., Mikrut Z.: DETECTION AND SEGMENTATION OF VEHICLES BASED ON A HIERARCHICAL "OPTICAL FLOW" ALGORITHM. Mat. Konf. TELEMATYKA I BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU Katowice,Październik 2006, pp. 34-46

Mikrut Z., Augustyniak P.: Mobilny system zdalnego nadzoru kardiologicznego - aspekty implementacyjno-techniczne. Automatyka AGH, t.10 z.3, 2006, str. 79-90

Bubliński Z., Jabłoński M., Mikrut Z.: Analiza sekwencji filmowych w środowisku VirtualDub w oparciu o platformę FPGA. Automatyka AGH, t.10 z.3, 2006, str. 323-334

Bubliński Z., Mikrut Z.: Efektywność wybranych metod etykietowania obiektów. Automatyka AGH, t.10 z.3, 2006, str. 335-344
 
 

2005

Mikrut Z., Zajączkowski M.: Przystosowanie modelu wzrokowego muchy do analizy ruchu drogowego. BAMS - BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS Journal, Medical College – Jagiellonian University, Vol. 1, No. 1, 2005, pp. 241-246

Mikrut Z., Augustyniak P.: Lokalizacja kluczowych cech rozpoznawanych obiektów na podstawie analizy ścieżki wzrokowej obserwatora. Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Modelowanie cybernetyczne systemów biologicznych, Kraków, 2005

Bubliński Z., Mikrut Z., Pawlik P.: Automatyczne wyznaczanie stref kolizji pojazdów. Automatyka AGH, t.9 z.3, 2005, str. 311-316

Mikrut Z., Rudnicki Z.: Ekstrakcja cech z sekwencji cyfrowych obrazów tarcia ślizgowego. Automatyka AGH, t.9 z.3, 2005, str.335-346

Chodak J., Mikrut Z.: Komputerowy interfejs dla osób o skrajnie ograniczonej mobilności. Automatyka AGH, t.9 z.3, 2005, str.359-370

Kubiak A., Mikrut Z.: Ocena jakości nasion rzepaku z wykorzystaniem sztucznego nosa i sieci neuronowych. Automatyka AGH, t.9 z.3, 2005, str.671-680

Augustyniak P., Mikrut Z.: DETECTION OF OBJECT SALIENT FEATURES BASED ON THE OBSERVER SCANPATH ANALYSIS. Proc. 3rd European Medical and Biological Engineering Conference EMBEC 05, Prague, 2005.

2004

Kubiak A., Mikrut Z.: Application of Neural Networks and Two Representations of Color Components for Recognition of Wheat Grains Infected by Fusarium Culmorum Fungi. Lecture Notes in Artificial Intelligence 3070, Proc. of the 7th Int. Conf. on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC,  Zakopane, Poland, June 7-11, 2004, Rutkowski L. et al (eds), Springer.

Bubliński Z., Pawlik P., Mikrut Z.: VirtualDub jako środowisko analizy obrazów ruchomych. Automatyka AGH, t.8 z.3, 2004, str. 133-138

Mikrut Z., Bubliński Z., Pawlik P.: Drgania kamery a segmentacja sekwencji obrazów. Automatyka AGH, t.8 z.3, 2004, str. 161-168

Pawlik P., Mikrut Z., Bubliński Z.: Komputerowa analiza ankiet. Automatyka AGH, t.8 z.3, 2004,  str. 361-366

Kubiak A., Mikrut Z.: Zastosowanie transformaty log-Hough'a i sieci neuronowych do identyfikacji połamanych ziaren pszenicy. Automatyka AGH, t.8 z.3, 2004, str. 477-486.

Augustyniak P., Mikrut Z.: Badanie reguł postrzegania naturalnego w celu ich wykorzystania w inteligentnych systemach wizyjnych. Mat. Konf. Sztuczna inteligencja w inzynierii biomedycznej (SIIB) Krakow, 2004.

Adamski A., Bubliński Z., Mikrut Z., Pawlik P.: The image-based automatic monitoring for safety traffic lanes intersections. In: J. Piecha ed.: Transactions on TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004, pp. 92-102

Adamski A., Mikrut Z.: The Cracovian prototype of videodetectors feedback in transportation systems. In: J. Piecha ed.: Transactions on TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004, pp.140-151

2003

Kubiak A., Mikrut Z.: Method for Detection of Wheat Grain Damage with Application of Neural Networks. Advances in Soft Computing, Proceedings of the Sixth International Conference on Neural Network and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 11-15, 2002, Rutkowski, Kacprzyk, Eds., Physica-Verlag, 2003.

Czeleń M., Wojtas G., Mikrut Z.: Sequential Analysis of Medical Images Using Neural Networks. Advances in Soft Computing, Proceedings of the Sixth International Conference on Neural Network and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 11-15, 2002, Rutkowski, Kacprzyk, Eds., Physica-Verlag, 2003.

2002

Mikrut Z., Augustyniak P.: Estimation of execution times for tasks of objects counting and localization using the OBER2 device. Proc. 12th Nordic Baltic Conf. on Biomedical Engineerig and Medical Physics, Reykjavik 2002, pp. 144-145.

Augustyniak P., Bubliński Z., Gorgoń M., Grabska-Chrząstowska J., Mikrut Z., Pawlik P.: Biocybernetyczne aspekty procesu obserwacji sceny - wstępna analiza trajektorii ruchu oczu. Mat. Sem. Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok k/Bełchatowa, 2002, str. 44-49.

Mikrut Z.: Algorytmy wideodetekcji w analizie ruchu drogowego. Mat. Sem. Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok k/Bełchatowa, 2002, str. 67-72.

Kubiak A., Mikrut Z.: Zastosowanie transformaty log-polar i sieci neuronowych do oceny jakości ziaren pszenicy. Mat. Sem. Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok k/Bełchatowa, 2002, str. 198-202.

Wrzesiński M., Gorgoń M., Mikrut Z.: Implementacja perceptronu wielowarstwowego w układach FPGA typu Virtex i Spartan-II. Mat. Sem. Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok k/Bełchatowa, 2002, str. 209-217.

Gorgoń M., Mikrut Z.: Wspomaganie sprzętowe algorytmów wideodetekcji. Mat. Międz.Konf. "Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji", Kraków 2002, str. 39-40 (pdf 182 kB)

Tadeusiewicz R., Gorgoń M., Wiatr K., Mikrut Z.: Reconfigurable Image Processing Architectures: Research and Current State of Art at the AGH Technical University. Proc. Int. Conf. on Engineering of Reconfigurable Systems and Algorithms. Las Vegas, USA, 2002, pp. 160-166.

Augustyniak P., Mikrut Z.: Correlating the degree of observer's preoccupation and the observation time: visual tasks with OBER2 eyetracker. J. of Medical Informatics & Technologies vol. 4/2002, pp. MT3-MT10 (pdf 130 kB)

Mikrut Z., Augustyniak P.: Dominant eye recognition based on calibration of the OBER2 eyetracker. Proc. 2nd European Medical & Biological Engineering Conference, Vienna 2002 (pdf 74 kB)

2001

Mikrut Z.: Recognition of objects normalized in Log-polar space using Kohonen networks. Proc. 2nd Int. Symp. on Image and Signal Processing and Analysis, Pula, Croatia, 2001.

Augustyniak P., Mikrut Z.: Task-dependent parameters of attention measured by two eyetrackers. J. of Medical Informatics & Technologies vol. 2/2001, pp. MI59-MI66.

2000

Mikrut Z.: Algorytmy analizy obrazów cyfrowych oparte o modele elementów systemu wzrokowego człowieka. Materiały V Krajowej Konferencji "Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych", Krakow 2000, str. 263-268

Mikrut Z., Augustyn G.: Influence of the object representation on the results of character recognition in the car's license plates. Proc. of the 5th Conference "Neural Networks and Soft Computing", Zakopane 2000, str. 241-246

Mikrut Z., Fitowicz W., Gruszecki A.: The application of hierarchy of neural networks for recognition of hand-written characters.  Proc. of the 5th Conference "Neural Networks and Soft Computing", Zakopane 2000, str. 247-254

Mikrut Z., Kipczak M., Miłek M.: Recognition of deeply processed object images using Kohonen networks. Proc. of the 5th Conference "Neural Networks and Soft Computing", Zakopane 2000, str. 693-700

Mikrut Z., Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe w przetwarzaniu i rozpoznawaniu obrazów. W: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, t. 6 Sieci Neuronowe, AOW EXIT W-wa 2000, str. 459-493

1999 and older

Mikrut Z., Czwartkowski B.: Log-Hough Space as Input for a Neural Network. Proc. of the 4th Conference "Neural Networks and their Applications", Zakopane, Poland, May 18-22, 1999.

Adamski A., Mikrut Z.: Traffic video-detector application to intelligent control. Proc. of Int. Conf. On Modeling and Management in Transportation, Poznań-Kraków, Oct. 1999.

Mikrut Z., Stanek Z.: Low-cost board for image digitalization, remapping and processing. Zeszyty Naukowe AGH Automatyka, t. 3 z. 2, Kraków 1999.

Tadeusiewicz R., Mikrut Z.: Neural-Based Object Recognition Support: from Classical Preprocessing to Space-Variant Sensing. Proc. of the ICSC/IFAC Symposium on Neural Computation '98, Vienna, Austria, Sept. 23-25, 1998.

Mikrut Z.: Goal-oriented weight initialization in backpropagation networks. Proc. of the 3rd Conference "Neural Networks and their Applications", Kule, Poland, October 14-18, 1997.

Mikrut Z.: Road Traffic Measurement Using Videodetection. Image Processing and Communications, vol. 3 no. 3-4, pp. 19-30, 1997.

Mikrut Z., Bubliński Z., Popiela-Mizera A.: A Method of Linear "Star-sections" applied for Object Separation in ERCP Images. Proc. of the International Conference on Image Processing ICIP '96, Lausanne, Switzerland, September 16-19, 1996.
 
 

Projects (in Polish)

Wielokryterialne zintegrowane sterowanie ruchu na skrzyżowaniu z wykorzystaniem video-detektorów ruchu. Grant KBN nr 8T11A04208, realizowany w okresie 01.01.95 - 31.12.96  w Katedrze Automatyki AGH.
Główny wykonawca.

Komputerowy system do optycznego wprowadzania i automatycznego czytania danych z ręcznie wypełnianych formularzy. Grant Uczelniany Zamawiany 1997, nr AGH 21.120.32. Kierownik.

Antropomorficzny system wizyjny. Grant KBN 1997-2000 nr PB 755/T11/97/12 (nr AGH 18.18.120.19). Kierownik.