Piotr Augustyniak oficjalna strona domowa

wybierz styl i język strony:
select page style and language:
flag_rect oficjalna
po polsku
flag_blurd nieoficjalna
po polsku
flag_engl official
english

welcome

my_facePiotr Augustyniak dr hab. inż. urodzony w 1965 r. w Krakowie. Dyplom AGH na Wydziale EAiE w 1989 r, doktorat tamże w 1995 r. (z wyróżnieniem), habilitacja w dyscyplinie automatyka 2004. Zatrudniony w Katedrze Automatyki AGH od 1989 r. do 1995 r na stanowisku asystenta, od 1995 r. do 2006 r. - na stanowisku adiunkta, a od 2007 r. chwili obecnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Główne zainteresowania naukowe: elek- troniczna aparatura medyczna i cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych. Autor czterech zastosowanych klinicznie systemów wspomagających diagnostykę medyczną w zakresie elektrokardiografii, elektroencefalo- grafii i elektronystagmografii.


icon_pub
icon_hobb
icon_stud
icon_lnk
logo_agh
logo_msib
logo_asp
icon_stat


Adres służbowy:
Katedra Automatyki AGH paw. C3, pok. 103
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
tel. (12) 617-47-12, fax (12) 634-15-68
e_mail: august@agh.edu.pl

Adres prywatny:
31-457 Kraków, ul. Pszona 41/14


Mail: Dr hab. inż. Piotr Augustyniak, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, POLSKA
email: august@agh.edu.pl; piotr.augustyniak@aspel.com.pl
Aspel SA. os. Henryka Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów POLSKA

Ostatnia aktualizacja: