Humor kolokwialny


Tomasz BartuśPisownia oryginalna !!!

Podkrakowskie Ćwiczenia terenowe z Geologii ogólnej

 • Wapienie skaliste są zbudowane z gąbek, a spoiwem jest diabaz powstały z bakterii i glonów
 • ooidy powstają przez oblepianie jąder przez sinice.

Karpackie Ćwiczenia terenowe z Geologii ogólnej

 • cechy fliszu: "często zdarza się układanie od najstarszej do najmłodszej warstwy".
 • opisz na czym polegały zjawiska pseudotektoniczne na Sołtysich Skałach w Małych Pieninach: "na babie utwory były ułożone w innym kiertunku niż na chłopie".

Ćwiczenia terenowe z Geologii ogólnej w Sudetach' 2004, 2005, 2006

 • Góry Stołowe powstały w rejonie silnego transportu morskiego [...]. Są zbudowane z 3 warstw piaskowców i 2 warstw margli (naprzemianlegle) [...].
 • [...] na dodatek góry te były poprzecinane ciosem [...].
 • [...] napłynięcie moża (transgresja) [...].
 • w piaskowcach panowały ruchy masowe.
 • [...] gdy dotarła do margli rozpoczęła się meandracja.
 • Po wycofaniu się morza w górnej kredzie, zaczeły się erozja denna pozostałych rzek w piaskowcach [...].
 • [...] te procesy szllifowały góry stołowe. Później był lodowiec [...].
 • Na piaskowcach - cios diagenetyczny w którego osady zaczęła wdzierać się rzeki [...].
 • Zaczęły móc rzeki meandrować [...].
 • Morze wycofało się z Gór Stołowych już w kredzie (70 mln. lat temu) [...].
 • W późnym miocenie i pleistocenie następowała rzeźba terenu.
 • Góry zostały zniesione uskoki i zbocza zaś same góry są płaskie.
 • Ofiolity są to skały, które odłączyły się od płyty oceanicznej i zostały przyłączone w okolicy Gór Sowich [...].
 • Ofiolity to skały powstałe na aureoli [...].
 • Ofiolity są to skały skorupy oceanicznej i górnego płaszcza, które zostały oderwane od dolnego płaszcza i przyczepione do górnego.
 • Ofiolity są to pozostałości skorupy oceanicznej na pow. Ziemi powstałe w wyniku wypiętrzenia w strefie subdukcji (akrecja terranów) [...].
 • Ofiolity są to oderwane fragmenty skorupy oceanicznej pod wpływem ruchów w strefie akrecji dołączone do kry sowiogórskiej.
 
 

Geologia

Geologia

Materiały do ćwiczeń z Geologii ogólnej.

WWW

WWW

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: Systemy informatyczne promocja w turystyce

Statystyka

Statystyka

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Zastosowania metod matematycznych w Naukach o Ziemi

 
 

Multimedia

Multimedia

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: Techniki multimedialne w promocji i informacji turystycznej.

Excel i bazy danych

Bazy danych

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: Systemy informatyczne i promocja w turystyce

Wprowadzenie do GIS

GIS

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych: Wprowadzenie do GIS.

 
 

GIS w bad. przyrodn.

Multimedia

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych.

Georóżnorodność

Georóżnorodność

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: Georóżnorodność.

 
 
 

System ocen

Zgoodnie z obowiązującym od 1.10.2015 Regulaminem Studiów na AGH (Par.13, pkt.1), obowiązuje następująca skala ocen:

91-100% 5,0 (bdb);
81-90% 4,5 (+db);
71-80% 4,0 (db);
61-70% 3,5 (+dst);
50-60% 3,0 (dst);
poniżej 50% 2,0 (ndst).

Konsultacje

piątek -

Praca

Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

Gabinet

AGH

budynek: A0, 3p., pok. 317.

Tel.: +12 (617) 47-65
e-mail: bartus[malpa]agh.edu.pl