Systemy informatyczne w turystyce - program przedmiotu


Tomasz BartuśProgram wykładów

 • World Wide Web historia, budowa, działanie (protokoly, uslugi, urzadzeina sieciowe) (1 godz.),
 • HTML 5.0 (składnia, konwencje, tagi, techniki, zastosowanie) (5 godz.),
 • kaskadowe arkusze stylów CSS (składnia, konwencje, właściwości, zastosowanie) (5 godz.),
 • Polskie znaki diakrytyczne, wybór strony kodowej, konwersja pomiedzy stronami kodowymi (1 godz.),
 • Wiadomosci podstawowe o systemie operacyjnym UNIX/Linux (sesja, konwencje, system plików) (2 godz.),
 • Podstawowe wiadomości na temat systemu operacyjnego UNIX/Linux (konto, pliki, katalogi, prawa dostępu) (1 godz.),
 • Operacje na plikach i katalogach w systemie UNIX/Linux (1 godz.),
 • Procesy, archiwizacja w UNIX/Linux (1 godz.),
 • Przesyłanie danych za pomocą protokołu SCP (0,5 godz.),
 • Grafika (podstawowe formaty graficzne, sposoby kompresji, dobór kolorów w layoucie strony WWW) (1 godz.),
 • Problemy związane z wyświetlaniem stron www, plik konfiguracyjny serwera www Apache httpd.config (1 godz.),
 • Walidacja dokumentów html (0,5 godz.).

Program ćwiczeń

 • Składnia języka HTML i tworzenie szablonu strony www (1 godz.),
 • Przegląd edytorów graficznych HTML oraz zaawansowanych edytorów textowych (0,5 godz.),
 • Podstawowe tagi języka HTML (nagłówki, akapity, wykazy, odsyłacze, obrazy) (1 godz.),
 • Polskie znaki diakrytyczne, wybór strony kodowej, konwersja pomiedzy stronami kodowymi (2 godz.),
 • Tabele w html (1 godz.),
 • Ramki w html (1 godz.),
 • Grafika w html (2 godz.),
 • Kaskadowe arkusze styli (CSS) (5 godz.),
 • Wiadomości podstawowe o systemie operacyjnym UNIX/Linux (sesja, konwencje, system plików) (2 godz.),
 • Podstawowe wiadomości na temat systemu operacyjnego UNIX/Linux (konto, pliki, katalogi, prawa dostępu) (1 godz.),
 • Operacje na plikach i katalogach w systemie UNIX/Linux (1 godz.),
 • Procesy, archiwizacja w UNIX/Linux (1 godz.),
 • Przesyłanie danych za pomocą protokołu SCP (0,5 godz.),
 • Konfiguracja i praca programu pocztowego Pine (0,5 godz.),
 • Walidacja dokumentów HTML (0,5 godz.).
 
 

Wykłady:

 
 

1. Sieci komputerowe

 
 
1.1 Pojęcia podstawowe
 
1.2. Internet - historia i współczesność
 
1.3. Rodzaje sieci
 

2. HTML 5.0

 
 
2.1. HTML - konwencje
 
2.2. Kod minimalny dokumentów .html
 
2.3. Znaki diakrytyczne i metainformacje
 
2.4. Podstawowe tagi
 
2.5. Formatowania tekstu
 
2.6. Obrazy
 
2.7. Odnośniki
 
2.8. Listy
 
2.9. Tabele
 

3. CSS

 
 
3.1. CSS - konwencje
 
3.2. Kolory
 
3.3. Tła
 
3.4. Model pudełkowy
 
3.5. Krawędzie
 
3.6. Marginesy
 
3.7. Dopełnienia
 
3.8. Wysokość i szerokość
 
3.9. Tekst
 
3.10. Czcionki
 
3.11. Opływanie
 
3.12. Technika zagnieżdżonych bloków, Display
 

4. Dodatki

 
 
4.1. Publikacja stron www
 
4.2. Grafika
 
4.3. Walidacja dokumentów
 
4.4. Linux (1)
 

Ćwiczenia:

Zakładanie kont


Tabele:

1  2  3  4  5  6
 

Ramki:

1  2  3  4  5  6  7
 
 

CSS: