AutoCAD


  • www.autodesk.com/education/home - strona firmy Autodesk, z której studenci, po zarejestrowaniu mogą pobrać darmowe wersje edukacyjne programów, m.in. AutoCAD
  • www.cad.pl - strona dotycząca programów CAD, m.in. AutoCAD

Matlab

  • The MathWorks - strona dotycząca środowiska MATLAB i Symulink
  • FreeMat - strona dotycząca programu FreeMat
  • Scilab - strona dotycząca programu Scilab
  • Octave - strona dotycząca programu Octave

pakiet Office