Katedra Chemii
Analitycznej i Biochemii

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

en

pl

 • Proponowane tematy prac magisterskich w roku akademickim 2021/22 →

  Proponowane tematy projektów inżynierskich w roku akademickim 2021/22 (aktualizacja 23.03)

  Kierownik Katedry

  Dr hab. inż. Beata Paczosa-Bator, prof. AGH

  Z-ca Kierownika:

  Prof. dr hab. Piotr Suder

  Pracownicy Katedry

  Grupa Badawcza
  Chemii Analitycznej

  Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś

  Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak

  Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam

  Prof. dr hab. Jan Migdalski

  Prof. dr hab. Mieczysław Rękas

  Dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. AGH

  Dr hab. inż. Robert Piech, prof. AGH

  Dr inż. Filip Ciepiela

  Dr Małgorzata Dziubaniuk

  Dr inż. Katarzyna Fendrych

  Dr inż. Łukasz Górski

  Dr inż. Katarzyna Jedlińska

  Dr inż. Ewa Niewiara

  Dr Witold Reczyński

  Dr inż. Małgorzata Suchanek

  Dr Jan Wyrwa

  Mgr Ewelina Kowalska

  Grupa Badawcza
  Biochemii

  Prof. dr hab. Jerzy Silberring

  Prof. dr hab. Piotr Suder

  Dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska, prof. AGH

  Dr hab. Marek Smoluch, prof. AGH

  Dr Anna Drabik

  Dr Przemysław Mielczarek

  Dr inż. Joanna Ner-Kluza

  Mgr inż. Anna Antolak

  Mgr Kinga Hartman

  Dorota Potępska