Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Beata Paczosa-Bator, prof. AGH

Zastępca Kierownika

Prof. dr hab. Piotr Suder

Pracownicy Katedry

Grupa Badawcza
Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś

Prof. dr hab. Małgorzata Jakubowska

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak

Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam

Prof. dr hab. Jan Migdalski

Dr hab. inż. Robert Piech, prof. AGH

Dr inż. Filip Ciepiela

Dr Małgorzata Dziubaniuk

Dr inż. Katarzyna Fendrych

Dr inż. Łukasz Górski

Dr inż. Katarzyna Jedlińska

Dr inż. Ewa Niewiara

Dr Witold Reczyński

Dr inż. Joanna Smajdor

Dr inż. Małgorzata Suchanek

Dr Jan Wyrwa

Mgr Ewelina Kowalska

Mgr inż. Nikola Lenar

Grupa Badawcza
Biochemii

Prof. dr hab. Jerzy Silberring

Prof. dr hab. Piotr Suder

Dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska, prof. AGH

Dr hab. Marek Smoluch, prof. AGH

Dr Anna Drabik

Dr Przemysław Mielczarek

Dr inż. Joanna Ner-Kluza

Mgr inż. Anna Antolak

Mgr Kinga Hartman

Dorota Potępska