Pracownicy i doktoranci

Kierownik katedry:

Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś pokój 408/409

Pracownicy:

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak pokój 405
Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam pokój 413
Prof. dr hab. Jan Migdalski pokój 412
Prof. dr hab. Mieczysław Rękas pokój 404
Dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. AGH pokój 423
Dr hab. inż. Beata Paczosa - Bator pokój 414
Dr hab. inż. Robert Piech pokój 403/419b
Dr inż. Filip Ciepiela pokój 406
Dr Małgorzata Dziubaniuk pokój 406
Dr inż. Katarzyna Fendrych pokój 415
Dr inż. Łukasz Górski pokój 423
Dr inż. Ewa Niewiara pokój 419a
Dr Witold Reczyński pokój 416a
Dr inż. Małgorzata Suchanek pokój 415
Dr Jan Wyrwa pokój 422
Mgr Ewelina Kowalska pokój 410

Czynni pracownicy emerytowani:

Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski pokój 408
Dr Teresa Błaż pokój 413

Doktoranci:

Mgr inż. Bartosz Bartoszewicz pokój 412
Mgr inż. Leszek Cabaj pokój 414
Mgr Sylwia Dąbrowska pokój 413
Mgr inż. Anna Górska pokój 419b
Mgr inż. Agnieszka Grzybowska pokój 406a
Mgr inż. Katarzyna Jedlińska pokój 407
Mgr inż. Nikola Lenar pokój 419b
Mgr inż. Martyna Ławrywianiec pokój 419b
Mgr inż. Łukasz Magda pokój 406a
Mgr inż. Magdalena Pięk pokój 414
Mgr inż. Radosław Porada pokój 407
Mgr inż. Joanna Smajdor pokój 419b
Mgr inż. Wanda Sordoń pokój 423
Mgr inż. Justyna Ubysz pokój 407
Mgr inż. Krystian Węgiel pokój 407
Mgr inż. Katarzyna Wilkosz pokój 419
Mgr inż. Szymon Wójcik pokój 423
Mgr inż. Justyna Zuziak pokój 423