Zespół Technologii Paliw
 
Pracownicy

Logowanie
Strona główna - Pracownicy - Skład osobowy
 
dr hab. inż. Andrzej Strugała - prof. AGH
Informacje kontaktowe
pawilon B-3, gabinet 311
telefon - 12 617 3901
poczta elektroniczna - strugala@agh.edu.pl
Plan zajęć

Rozkład zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
Konsultacje
Poniedziałek: 9:30-11:00
Publikacje
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Najważniejsze publikacje z ostatnich lat
2017
PORADA St., DZIOK T., CZERSKI G., GRZYWACZ P., STRUGAŁA A.:
Badania polskich węgli brunatnych i kamiennych w kontek¶cie ich zastosowania w procesie zgazowania par± wodn±
Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 33 z. 1 s. 15-34
DOI: 10.1515/gospo-2017-0007
Czaja P., Klich J., STRUGAŁA A., Tajduś A.:
Układ wyrobisk w kopalni głębinowej węgla kamiennego i sposób eksploatacji w kopalni głębinowej węgla kamiennego dla wybierania pokładów zalegających na dużych głębokościach poniżej najniższego poziomu wydobywczego
Opis patentowy, PL 224556 B1
Tekst: Tekst patentu
DZIOK T., STRUGAŁA A.:Method selection for mercury removal from hard coal
E3S Web of Conferences, vol. 14, art no. 02007, s. 1-10
DOI: e3sconf/20171402007
2016
MAKOWSKA D., WIEROŃSKA F., STRUGAŁA A., Kosowska K.:
Germanium content in Polish hard coals
E3S Web of Conferences, vol. 10, art no. 00121, s. 1–6
DOI: e3sconf/20161000121
MAKOWSKA D., STRUGAŁA A., WIEROŃSKA F., Włodek A.:
Investigations of the effectiveness of lead disposal from hard coal through the cleaning process
E3S Web of Conferences, vol. 10, art no. 00117, s. 1-6
DOI: e3sconf/20161000117
Żarczyński P., Kwaśniewski K., STRUGAŁA A.:
Evaluation method of economic efficiency of industrial scale research based on an example of coking blend predrying technology
[w:] Eergy and fuels 2016, Kraków, 21–23 September 2016, book of abstracts, s. 27
2015
DZIOK T., STRUGAŁA A., ROZWADOWSKI A., Macherzyński M.:
Studies of the correlation between mercury content and the content of various forms of sulfur in Polish hard coals
Fuel, vol. 159, iss. 1, pp. 206–213
DOI: j.fuel.2015.06.080
DZIOK T., STRUGAŁA A., ROZWADOWSKI A., Macherzyński M., Ziomber St.:
Rtęć w odpadach z procesu wzbogacania węgli kamiennych
Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 31, z. 1, s. 107–122
DOI: gospo-2015-0003
BURMISTRZ P., Czepirski L., Janicki W., KOGUT K., STRUGAŁA A., Tokarski St.:
Sorbent do oczyszczania gazów spalinowych
Biuletyn Urzędu Patentowego, nr 3, s. 9
Tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404807A1.pdf
Obszary zainteresowań
Koksownictwo
Zajęcia dydaktyczne
Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie - wykład
Instalacje gazowe, wentylacja i odprowadzanie spalin - wykład
 
All rights reserved © Zespół Technologii Paliw Strona główna AGH  |  Biblioteka  |  SKOS  | 
Realizacja: Krzysztof Kogut