W imieniu

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

oraz

Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


mamy zaszczyt zaprosić na seminarium naukoweNauka i Biznes
Synergia wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz rozwoju


Seminarium odbędzie się 15 grudnia 2009 r. (wtorek) w godzinach od 12.30 do 15.30
w Sali konferencyjnej (nr 110, budynek B2) Akademii Górniczo – Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30.
Spotkanie poświęcone będzie korzyściom, jakie może odnieść polska gospodarka i społeczeństwo z wykorzystania funduszy unijnych na naukę i szkolnictwo wyższe. Podczas seminarium przedstawiciele trzech najważniejszych grup Beneficjentów - uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw – zaprezentują swoje innowacyjne projekty realizowane w oparciu o dotacje unijne.
Seminarium Nauka i Biznes. Synergia wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz rozwoju jest efektem współpracy, jaką, na co dzień podejmują polscy naukowcy i biznesmeni. Jego celem jest wymiana doświadczeń, a także stworzenie okazji do przedstawienia wzajemnych potrzeb oraz możliwości współdziałania świata nauki i biznesu. Przedstawiciele Beneficjentów na własnym przykładzie wykażą, że współpraca ta może być satysfakcjonująca i twórcza dla obydwu stron. Mamy również nadzieję, że doświadczenia naukowców i przedsiębiorców utwierdzą zebranych gości w przekonaniu, iż korzyści z inwestycji w naukę czerpią nie tylko podmioty realizujące projekty, ale także polska gospodarka i społeczeństwo.


Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje Magdalena Staniszewska do 11 grudnia 2009r.
e-mail: funduszenanauke@nauka.gov.pl
tel: (022) 828 56 51, 512 125 086

Aleksandra Wojdyła
Kierownik Działu Współpracy z Gospodarką