Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
i Koło Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
przy Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie


zapraszają na sympozjum naukowe pod tytułem


Teleinformatyka jako podstawa monitoringu w budownictwie


Sympozjum odbędzie się w sali 3 (parter), pawilon A4

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Al. Mickiewicza 30
we środę 27 kwietnia 2011 roku. Początek o godz. 11:30.Będzie to już trzynaste z kolei sympozjum poświęcone kompleksowemu zarządzaniu jakością w budownictwie. Tym razem odbywać się będzie ono pod tytułem „Teleinformatyka jako podstawa monitoringu w budownictwie” i poświęcone będzie możliwościom, jakie stwarzają najnowsze zdobycze elektroniki, teleinformatyki, optyki i nanotechnologii dla zdalnego monitorowania obiektow budowlanych.

Przedstawione zostaną zasady i możliwości techniczne prowadzenia zdalnego monitoringu dowolnych wielkości fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezdotykowego, wizyjnego monitoringu przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, a także możliwości wykorzystania światła do zapewnienia bezprzewodowej łączności na placu budowy. Zostaną też przedstawione gotowe narzędzia do prowadzenia monitoringu z wykorzystaniem metod optycznych. Mogą być one wykorzystane zarówno do prowadzenia monitoringu obiektów eksploatowanych (np. na terenach górniczych) jak też do prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji inwestycji. Wykorzystanie Internetu daje po raz pierwszy w historii budownictwa możliwość wglądu w czasie rzeczywistym każdego uczestnika procesu budowlanego w przebieg operacji technologicznych niezależnie od czasu i miejsca pobytu obserwatora. Stwarza to możliwość wprowadzenia w dziedzinie budownictwa kompleksowego systemu zarządzania jakością -TQM. Jednocześnie pojawia się możliowość wirtualnego uczestnictwa w budowie wszystkich zainteresowanych, co ma szczególne znaczenie w procesie dydaktycznym i przygotowaniu studentów do zawodu.

Na zakończenie obrad odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi prof. Piotr Witakowski.


Przewodniczący Koła PZITB Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH
mgr. inż. Bogdan Wróblewski dr hab. inż. Piotr Czaja, prof. AGH