Koło Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
przy Instytucie Techniki Budowlanej


zaprasza na sympozjum naukowe pod tytułem


Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanychSympozjum odbędzie się w sali konferencyjnej ITB (parter) w Warszawie przy ul. Filtrowej 1
we wtorek 28 kwietnia 2009 roku. Początek o godz. 11:00.
Będzie to już dziewiąte z kolei sympozjum poświęcone kompleksowemu zarządzaniu jakością w budownictwie. Tym razem Sympozjum poświęcone będzie problematyce zdalnego monitoringu obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu przemieszczeń i drgań budowli. Przedstawione będą zasady, instrumentarium, technologia i przykłady prowadzenia zdalnych obserwacji i pomiarów metodami bezdotykowymi. Celem jest zapewnienie jakości robót w obiektach wznoszonych i bezpieczeństwo użytkowania w obiektach eksploatowanych.
W poszczególnych referatach zostaną ukazane najnowsze zdobycze technologii i rozwiązania techniczne, które mogą być zastosowane przy monitorowaniu obiektów budowlanych zarówno metodami naziemnymi jak też satelitarnymi. Celem jest zapewnienie jakości robót w obiektach wznoszonych i bezpieczeństwo użytkowania w obiektach eksploatowanych.
Na zakończenie obrad odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi prof. Piotr Witakowski.


Prowadzący Przewodniczący Koła PZITB
dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH mgr. inż. Bogdan Wróblewski