ZEBRANIE
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 14 maja 2009 roku godz. 8:30
sala 101 A1

Program zebrania:
I.  Sprawy organizacyjne
II.  Seminaria:
1.  Matematyczne modelowanie skutków utraty stateczności górotworu w aspekcie występujących
 w górotworze nieciągłości – prof. dr inż. hab. Jan Walaszczyk
2.  Geomechaniczne kryteria budowy i użytkowania podziemnych magazynów gazu i paliw
– dr inż. Danuta Flisiak