ZEBRANIE
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 18 czerwca 2009 roku godz. 8:30
sala 101 A1

Program zebrania:
I.  Sprawy organizacyjne
II.  Seminaria:
1.  Dynamiczny model ugięcia belki stropu zasadniczego w komorowo-filarowym systemie
 eksploatacji złoża rud miedzi LGOM – dr inż. Ryszard Wosz
2.  Doświadczalne badania żelbetowych elementów belkowych z betonów wysokowartościowych
– dr inż. Daniel Wałach