Koło Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
przy Instytucie Techniki Budowlanej


zaprasza na sympozjum naukowe pod tytułem


Bezprzewodowe zarządzanie procesem budowlanymSympozjum odbędzie się w sali konferencyjnej ITB (parter) w Warszawie przy ul. Filtrowej 1
28 października 2009 roku. Początek o godz. 11:00.
Będzie to dziesiąte - jubileuszowe -  z kolei sympozjum poświęcone kompleksowemu zarządzaniu jakością w budownictwie. Tym razem Sympozjum poświęcone będzie problematyce bezprzewodowego zarządzania procesem budowlanym. Przedstawione będą zasady, instrumentarium, technologia i przykłady zarzadzania całym procesem budowlanym, jak też wybranymi dziedzinami tego procesu, takimi jak: harmonogramowanie, monitorowanie, czy też zdalne zarzadzanie badaniami lub maszynami.
W poszczególnych referatach zostaną ukazane najnowsze zdobycze technologii i rozwiązania techniczne, które mogą być zastosowane przy zarzadzaniu procesem budowlanym i sterowaniem wybranymi segmentami przedsięwzięcia budowlanego  zarówno metodami naziemnymi jak też satelitarnymi. Celem jest zapewnienie jakości robót i podniesienie efektywnośi ekonomicznej przedsiewziecia.
Na zakończenie obrad odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi prof. Piotr Witakowski.


Prowadzący Przewodniczący Koła PZITB
dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH mgr. inż. Bogdan Wróblewski