User Tools

Site Tools


start

Machine Vision Group

Department of Automatics and Robotics – Computer Vision Lab
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
AGH University of Science and Technology


The Machine Vision Research Group (MVG Group) focuses on interdisciplinary research problems from the field of machine vision and medicine. The problems are solved using methods of digital image processing and analysis, machine learning and deep learning.

Team

Joanna Jaworek-Korjakowska,
Associate professor
(dr hab. inż., prof. Uczelni)
Paweł Kłeczek, MSc
PhD candidate
Andrzej Brodzicki, MSc
PhD candidate
Dariusz Kucharski, MSc
PhD candidate
Michał Piekarski, MSc
PhD candidate

Contact

Aktualności

[2020-06-29] Sensors Topic Board

Miło nam poinformować, że prof. Joanna Jaworek-Korjakowska dołączyła do Topic Editors Board czasopisma Sensors (IF 3.031) Certificate
Sensors Journal Topic Board

[2020-06-25] Nowa publikacja MVG

W czasopiśmie Measurement, Elsevier, IF 3,364, 200 pkt ukazał się nasz artykuł przedstawiający wyniki naszych prac nad systemem do detekcji anomalii i oceny stabilności wiązki elektronów w synchrotronie przy wykorzystaniu głębokich sieci neuronowych:

Michał Piekarski, Joanna Jaworek-Korjakowska, Adriana I. Wawrzyniak, Marek Gorgon, Convolutional neural network architecture for beam instabilities identification in Synchrotron Radiation Systems as an anomaly detection problem, Measurement,2020, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108116

[2020-03-11] Nowa publikacja MVG

W czasopiśmie Sensors ukazał się nasz artykuł poświęcony segmentacji gniazd komórek znamionowych z użyciem głębokich sieci neuronowych:

Kucharski D., Kleczek P., Jaworek-Korjakowska J., Dyduch G., Gorgon M. Semi-Supervised Nests of Melanocytes Segmentation Method Using Convolutional Autoencoders. Sensors, 2020, vol. 20, issue 6, 1546, doi: 10.3390/s20061546

start.txt · Last modified: 2020/05/20 11:50 by pkleczek