Dydaktyka

2020/2021

Semestr zimowy

Uczenie maszynowe, Informatyka Społeczna, 2 stopień, WH
Wprowadzenie do sztucznej inteligencji, Informatyka Społeczna, 2 stopień, WH
Programowanie robotów, Informatyka Społeczna, 1 stopień, WH
Systemy inteligentne, Informatyka Społeczna, seminarium dyplomowe, 1 stopień, WH
Projekt semestralny z praktykiem, Informatyka Społeczna, 2 stopień, WH

Semestr letni

Design Thinking, Informatyka Społeczna, WH
Systemy inteligentne, seminarium dyplomowe, Informatyka Społeczna, WH
Projekt semestralny z praktykiem, Informatyka Społeczna, 2 stopień, WH

2019/2020

Semestr zimowy

Uczenie maszynowe, Informatyka Społeczna, 2 stopień, WH
Wprowadzenie do sztucznej inteligencji, Informatyka Społeczna, 2 stopień, WH
Systemy inteligentne, Informatyka Społeczna, seminarium dyplomowe, WH

Semestr letni

Design Thinking, Informatyka Społeczna, WH
Systemy inteligentne, seminarium dyplomowe, Informatyka Społeczna, WH
Podstawy automatyki i robotyki, , Informatyka Społeczna, 2 stopień, WH
Projekt semestralny z praktykiem, Informatyka Społeczna, 2 stopień, WH
Eksploracja danych, Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi, spec. Zarządzanie w inżynierii środowiska, WGiG

2018/2019

Semestr letni

Advanced Statistics, Systems modelling and data analysis, Informatyka, WEAIiIB
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, Informatyka, WEAIiIB
Design Thinking, Informatyka Społeczna, WH

2017/2018

Semestr letni

Advanced Statistics, Systems modelling and data analysis, Informatyka, WEAIiIB

2016/2017

Semestr letni

Advanced Statistics, Systems modelling and data analysis, Informatyka, WEAIiIB
Człowiek i maszyna, wykład fakultatywny, Wydział Humanistyczny

Semestr zimowy

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, Inżynieria Biomedyczna, WEAIiIB
Warsztaty kreatywności, Systemy inteligentne (EIS), Informatyka, WEAIiIB
Łamanie schematów myślowych, wykład fakultatywny, Wydział Humanistyczny
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, Mikroelektronika w Technice i Medycynie, WEAIiIB

2015/2016

Semestr letni

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, Informatyka, WEAIiIB
Analiza danych pomiarowych, Inżynieria Biomedyczna, WEAIiIB

Semestr zimowy

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, Inżynieria Biomedyczna, WEAIiIB
Stochastyczne metody analizy danych, Elektrotechnika, WEAIiIB
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, Mikroelektronika w Technice i Medycynie, WEAIiIB

2014/2015

Semestr letni

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, Informatyka, WEAIiIB
Analiza danych pomiarowych, Inżynieria Biomedyczna, WEAIiIB
Warsztaty kreatywności, Systemy inteligentne (EIS), Informatyka, WEAIiIB

Semestr zimowy

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, Inżynieria Biomedyczna, WEAIiIB
Stochastyczne metody analizy danych, Elektrotechnika, WEAIiIB

2013/2014

Semestr letni

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, Informatyka, WEAIiIB
Warsztaty kreatywności, Systemy inteligentne (EIS), Informatyka, WEAIiIB
Systemy wizyjne i głosowe, Automatyka i Robotyka, 3. rok, WEAIiIB

Semestr zimowy

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, Inżynieria Biomedyczna, WEAIiIB