Pablo Software Solutions
BUDOWNICTWO OGÓLNE II
./dydaktyka.html
./konsultacje.html
./publikacje.html
./galeria.html
mailto:olesiak@agh.edu.pl
./www.html
./index.html
L.p. Rok i grupa 1 strona i spis treści Lista danych do projektu
1 II rok, gr 1    
2 II rok, gr 2    
Plan sytuacyjno-wysokościowy
(krzyże na planie są co 50 m, czyli w skali 1:500 powinny być co 10 cm)