• Polski
  • English
  • Español

Publicaciones

Gałaś A., Majka J., Włodek A., 2021. Origin of andradite in the Quaternary volcanic Andahua Group, Central Volcanic Zone, Peruvian Andes. Mineralogy and Petrology.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00710-021-00744-0

Lewińska P., Gałaś A., 2021. Use of structure-from-motion algorithms for geomorphological analyses of simple volcanic structures: A case study of Chilcayoc Chico and four other volcanoes of the Andahua Group, Peru. Journal of South American Earth Sciences, 107

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895981120306015

Gaidzik K., Żaba J., Ciesielczuk J., 2020 –Tectonic control on slow-moving Andean landslides in the Colca Valley, Peru. Journal of Mountain Science 17, 1807-1825

https://link.springer.com/article/10.1007/s11629-020-6099-y

Paulo A., Ciesielczuk J., Racki G., Żaba J., Gaidzik K., 2019 – Środowisko sedymentacji i domniemane źródło materiału detrytycznego w górnokredowej formacji red-bed Ashua (Peru). Przegląd Geologiczny 67 (3): 189-191.

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2019/marzec-2019/7035-srodowisko-sedymentacji-i-domniemane-zrodlo-materialu-detrytycznego-w-gornokredowej-formacji-red-bed-ashua-peru/file.html

Gałaś A., Paulo A., Gaidzik K., Zavala B., Kalicki T., Churata D., Gałaś S., Mariño J., 2018 – Geosites and Geotouristic Attractions Proposed for the Project Geopark Colca and Volcanoes of Andagua, Peru. Geoheritage 10, 707-729

https://link.springer.com/article/10.1007/s12371-018-0307-y

Gałaś S., Gałaś A., Benavente M., Tyszer M.2018.  Forecast of environmental impact of tourism development in the Geopark Colca and Andagua Volcanoes in the southern Peru. Conference: Public recreation and landscape protection – with hand in hand…, Department of Landscape Management FFWT, Mendel University in Brno, 2-3 may: 186-191.

http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf

Gałaś A., Tyszer M., Gałaś S., 2018.  Using GIS to predict potential environmental conflicts in the Colca and Andagua Volcanoes Geopark (Peru). Conference: Public recreation and landscape protection – with hand in hand…, Department of Landscape Management FFWT, Mendel University in Brno, 2-3 may: 424-428.

http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf

Gałaś A., Gałaś S., 2017.  Conditions of development of volcanic attractions in the planned Colca and Andagua Volcanoes Geopark in Southern Peru. Conference: Public recreation and landscape protection – with hand in hand…, Department of Landscape Management FFWT, Mendel University in Brno, 1-3 may: 63-68.

http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf

Kukulak J., Paulo A., Kalicki T., 2016. Lithology of the lacustrine deposits in the Colca Valley. Journal of South American Earth Sciences, 69: 152-170. DOI: 10.1016/j.jsames.2016.03.008

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089598111630027X

Gałaś A., 2014. Petrology and new data on the Geochemistry of the Andahua volcanic group, (Central Andes, southern Peru). Journal of South American Earth Sciences, 56: 301-315. DOI: 10.1016/j.jsames.2014.09.012.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895981114001242

Paulo A., Gałaś A., Gałaś S., 2014 –Planning the Colca Canyon and Valley of the Volcanoes National Park in South Peru. Environmental Earth Sciences, vol.71, no. 3, 1021-1032. DOI 10.1007/s12665-013-2506-9

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12665-013-2506-9

Gałaś A., 2013.  Charakterystyka grupy wulkanicznej Andahua w południowym Peru. Wydawnictwa AGH Rozprawy Monografie, tom 281.

PDF

Żaba J., Małolepszy Z., Gaidzik K., Ciesielczuk J., Paulo A., 2013. Faults network in the Rio Colca valley between Maca and Pinchollo, Central Andes, Southern Peru. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 3: 279-290.

http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_3_279_290.pdf

Ciesielczuk J., Żaba J., Bzowska G., Gaidzik K. & Głogowska M., 2012. Sulphate efflorescences at the geyser near Pinchollo, southern Peru. Journal of South American Earth Sciences, 42, 186-193. DOI: 10.1016/j.jsames.2012.06.016.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089598111200082X

Gałaś A., 2011. The extent and volcanic structures of the Quaternary Andahua Group, Andes, southern Peru. Annales Societatis Geologorum Poloniae vol.81, no.1: 1-19.

http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/81_1_001_019.pdf

Gałaś, A., & Gałaś, S., 2011 – Landscape – functional valorisation and sustainable development in the Valley of the Volcanoes in Peru. Polish Journal of Environmental Studies, 20, 4A: 67-71

PDF – A.Galas & S.Galas

Paulo A., Gałaś A., 2011 – Polska Wyprawa Naukowa do Peru. Przegląd Geologiczny, 59 (1): 58-68.

http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/2011rok/pg_2011_01_25.pdf

Paulo A., Gałaś A., 2008 (red.) – Polskie badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów. Kwartalnik AGH Geologia, tom 34, zeszyt 2/1, 242.

PDF – kwartalnik

Gałaś A., Paulo A., 2005 – Karłowate wulkany formacji Andahua w południowym Peru. Przegląd Geologiczny, 53 (4): 320-326

http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pdf/pg_2005_04_12.pdf

Paulo A., Gałaś A., 2005 – Epitermalne złoża złota i srebra w okolicy Orcopampa i Caylloma, południowe Peru. Prz. Geol., 53 (8): 639-648.

http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pdf/pg_2005_08_11.pdf

Prace dyplomowe

Tyszer M. 2017. Analiza przestrzenna zmian środowiska na terenie projektowanego obszaru chronionego Kanionu Colca w Peru. praca magisterska Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie