prof. dr hab. inż. JAN KUSIAK publikacje 
prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk publikacje
dr hab. inż. Krzysztof Regulski publikacje
dr inż. Gabriel Rojek publikacje
dr inż. Łukasz Sztangret publikacje