Komunikaty Działu Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu

W systemie OSF uruchomiono aplikację  do składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje aparaturowe w ramach dużej infrastruktury badawczej, rozbudowę infrastruktury informatycznej i inwestycje budowlane na 2018 rok.

Pismo dotyczące dotyczace składania wniosków na dużą infrastrukturę badwczą na 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych