Komunikaty Działu Aparatury Naukowo-Badawczej i ImportuROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Komunikat ministra w tej spawie składania  wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2021 rok.


Pismo w sprawie terminów i zasad składania wniosków na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową na 2021 rok

Dane do wypełniania wniosków na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową w systemie OSF:

Wn_ Ankieta dot.VAT.

Wn_Oświadczenie dot. kosztów utrzymania aparatury

Wn_Oświadczenie o kwalifikowalności VATWyjaśnienie odnośnie sposobu podpisywania wniosków.

Podczas generowania wniosku pojawia się pytanie o sposób podpisywania.
Do wyboru są trzy opcje:
„Podpis cyfrowy”
„ePUAP”
„Papierowo”

Ze względu na problemy techniczne, mimo wcześniejszych informacji o wersji cyfrowej, proszę wybrać "papierowo"
Po uzyskaniu informacji o akceptacji wniosku przez  Rektorską
Komisje ds. Infrastruktury Badawczej
Proszę wydrukować 1 egzemplarz wniosku oraz 3 egzemplarze "wersji do podpisu" (dawniej "strona A") a następnie dostarczyć je do DANBiI celem uzyskania podpisów Prorektora ds. Nauki p. prof. dr hab. inż. Andrzeja Pacha
Akceptacja wniosku  
przez  Rektorską Komisje ds. Infrastruktury Badawczej upoważnia redaktora do wysłania wniosku do ministerstwa  w systemie OSF
Papierowe "wersje do podpisu" zostaną wysłane zbiorczo przez DANBiI
"Wersje do podpisu" muszą zostać dostarczone do MNiSW do 31 lipca, bez tego wnioski mimo że wysłane w generatorze, nie będą rozpatrywane