Komunikaty Działu Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu

Możliwość składania nowych wniosków w systemie OSF na rok 2019 została czasowo zablokowana.

Złożenie wniosku w systemie będzie możliwe po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1693). O możliwości składania wniosków Minister poinformuje na stronie internetowej ministerstwa

Pismo dotyczące dotyczace składania wniosków na dużą infrastrukturę badwczą na 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych