Komunikaty Działu Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu

W dniu 13 czerwca 2018 w systemie OSF została odblokowana możliwość składania wniosków na rok 2019.

Pismo dotyczące dotyczace składania wniosków na dużą infrastrukturę badwczą na 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowychROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych