Strona głowna AGH
Laboratories


Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne

Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 320
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4

Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek: Metalurgia, Rok studiów: V, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 3 grupy ćwiczeniowe do 15 osób w grupie
Kierunek: Inżynieria Materiałowa, Rok studiów: I, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 2 grupy ćwiczeniowe do 15 osób w grupie

Możliwości badawcze/pomiarowe:
- Stanowisko do pomiaru napięcia powierzchniowego metali w atmosferze argonu w temperaturze 1600°C. Możliwość wyznaczenia temperatury topnienia materiałów z faz tlenkowych z dokładnością do 5°C.

Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH, tel. 25-64, jfalkus@agh.edu.pl
Dr inż. Paweł Drożdż, tel. 38-01, pdrozdz@agh.edu.pl

Staff


Staff members

Lectures schedule


Polish version only

Publications


Main publications

Laboratories


Department laboratories

Gallery


View our gallery

Projects


Research projects