Strona głowna AGH
Research


Proces redukcji żużla konwertorowego w elektrycznym piecu łukowym
Praca habilitacyjna - dr inż. Marek Dziarmagowski - obrona kwiecień 2008

Opracowanie hybrydowego modelu procesu pozapiecowej rafinacji stali do oceny wybranych technologii metalurgicznych
Praca doktorska - mgr inż. Tomasz Kargul - obrona 21 września 2009
Promotor - dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Matematyczne modelowanie procesów stalowniczych za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Praca doktorska - mgr inż. Piotr Pietrzkiewicz - obrona 14 kwietnia 2006
Promotor - dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Sterowanie procesami pozapiecowej rafinacji stali w oparciu o analizę stanów równowagi w układach wielofazowych
Praca doktorska - mgr inż. Paweł Drożdż - obrona 26 września 2005
Promotor - dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Modelowanie procesów rafinacji i wprowadzania azotu w stalach elektrotechnicznych
Praca doktorska - mgr inż. Dorota Podorska - obrona 26 września 2005
Promotor - dr hab. inż. Jan Wypartowicz, prof. AGH

Pienienie żużla w procesach metalurgicznych w aspekcie redukcji fazy tlenkowej
Praca doktorska - mgr inż. Paweł Kamiński - obrona 25 października 2004
Promotor - dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. AGH
Praca obejmuje badania pienienia się żużli stalowniczych biorące pod uwagę tworzenie się gazowego tlenku węgla z redukcji zarówno tlenków żelaza jak i innych tlenków. Celem pracy jest zbudowanie modelu matematycznego zjawiska pienienia żużla uwzględniającego wpływ redukcji tlenków żelaza, tlenku manganu, tlenku chromu oraz tlenku fosforu.

Staff


Staff members

Lectures schedule


Polish version only

Publications


Main publications

Laboratories


Department laboratories

Gallery


View our gallery

Projects


Research projects