Sponsorzy

Brązowy sponsor


Budokop


Geobrugg
Organizatorzy

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH Kraków

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze

Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Polski Komitet Geotechniki

KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe

Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk

PATRONAT MEDIALNY

Wydawnictwo inżynieria                 Portal inżunieria.com                Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele.

Wydawnictwo NBI Media          Portal Budownictwo Inżynieryjne          Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Trybuna Górnicza          Kruszywa         

Copyright © Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH 2015
Realizacja: Dorota Pawluś