Michał Dworzak

mgr inż. Michał Dworzak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa PracyZespół Bezpieczeństwa Pracy

al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4, parter - pok. 20
telefon: (+48) 12 617 21 61
e-mail: dworzak (at) agh.edu.plwww: home.agh.edu.pl/dworzak


	Zainteresowania naukowe:

				- bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie odkrywkowym oraz pracach z użyciem materiałów wybuchowych
				  w górnictwie, robotach wyburzeniowych i kształtowaniu środowiska; bezpieczeństwo wybuchowe,
				- zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa pracy, ocena ryzyka zawodowego prac szczególnie niebezpiecznych,
				- zintegrowane systemy zarządzania jakość-środowisko-BHP,
				- audyt bezpieczeństwa i ocena wymagań formalno-prawnych; metodologia oraz zastosowanie audytu.

Dziedzina nauki: Nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


	About me:
	BiogramCV (format europass)

Profile zawodowe: SkOS AGH IDORCID iDResearchGateLinkedIn
Materiały dydaktyczne: UPEL AGH
Tłumaczenia:
|