Analiza i harmonizacja danych przestrzennych

 1. Link do kursu na Teams

 2. Omówienie zakresu kursu i warunków zaliczenia (sylabus znajduje się np. na Teams-pliki)

 3. Ćwiczenia projektowe 2 i 3 zaliczane są na bieżąco na zajęciach
 4. Ćwiczenie projektowe 6 wykonywane jest indywidualnie, student opracowuje raport, który jest prezentowany i oceniany na ostatnich zajęciach.

Projekt nr 1

link do tworzenia analizy w graficznym modelerze

Projekt nr 2

Projekt nr 3


Zaliczenie

 1. Przykładowy raport techniczny, należy go zmodyfikować pod kątem własnej analizy: wersja edytowalna w LibreOffice, wersja "do oddania" w pdf - link do filmu z tworzenia dokumentu

 2. Raport z projektów należy zamieścić w jednym dokumencie

 3. Nazwa pliku pdf: imie_nazwisko bez polskich znaków, spacji, znaków specjalnych itp.

 4. Wysłać przez platformę


Różnica pomiędzy CAD i GIS

CAD Computer-aided design (CAD) is the use of computers (or workstations) to aid in the creation, modification, analysis, or optimization of a DESIGN.

GIS A geographic information system (GIS) is a computer system for capturing, storing, checking, and displaying data related to positions on Earth’s surface. GIS can show many different kinds of data on one map, such as streets, buildings, and vegetation. This enables people to more easily see, analyze, and understand patterns and relationships.

rys1

Bazy danych, przestrzenne bazy danych

Bazy danych definicja

Przestrzenna baza danych

Model wektorowy i rastrowy

Porównanie modeli: wektorowego i rastrowego

Dyskusja typu danych, które są naturalnie przedstawiane w modelu wektorowym i rastrowym.

Oprogramowanie

QGIS - dokumentacja


Formaty danych przestrzennych - wektorowych

ESRI

*.shp – plik z geometrią

*.shx – plik z indeksem

*.dbf – plik z tabelą atrybutów w postaci tabeli dBase

opcjonalne rozszerzenia:

*.sbn *.sbx – indeks przestrzenny obiektów

*.atx – index tworzony dla atrybutów dBase przez ArcCatalog

*.ixs *.mxs – indeksy poprawiające geokodowanie

*.prj – informacja o odwzorowaniu

*.xml – plik z metadanymi

QGIS

*. qpj – odwzorowanie dla pliku shp

*.qix – własna wersja indeksu przestrzennego,

*.cpg – kodowanie pliku.

FOSS4G

FOSS4G is the acronym for Free and Open Source Software for Geospatial. It is the annual recurring global event hosted by OSGeo since it's inception in 2006. Its predecessors were rooted in the GRASS and MapServer communities and can be traced back to the beginning of this millennium. Find all recent conference web sites under the year followed by foss4g.org

OSGeo Open Source Geospatial

Shapefile, GeoPackage czy PostGIS

GeoPackage to otwarty, oparty na standardach, niezależny od platformy, przenośny, samoopisujący, kompaktowy format do przesyłania informacji geoprzestrzennych zatwierdzony przez OGC (Open Geospatial Consortium) w 2014 roku.

Pozwala na przechowywanie następujących danych.

Plik .gpkg to tak naprawdę baza SQLite w wyspecyfikowanym standardzie określającym m.in. schemat wraz z definicją tabeli, zależności, ograniczeniami formatu i zawartości. Dane w GeoPackage mogą być dostępne i aktualizowane w "natywnym" formacie (np. DB Browser for SQLite) Format szczególnie przydatny na urządzeniach mobilnych (telefony komórkowe i tablety) w środowiskach komunikacyjnych, w których występuje ograniczona łączność i przepustowość.


QGIS wstęp

QGIS wprowadzenie

-wyświetlanie

-zapytanie poprzez lokalizację

-analiza atrybutów, "otwórz tabelę atrybutów"

-zapytanie poprzez atrybut

-"mapa tematyczna" wyświetlanie "po atrybucie"

-etykietowanie

-zapytanie SQL

-zapisanie projektu, ważne, ponieważ wszystkie zapytania są nietrwałe, zapisują się tylko w projekcie!


QGIS podstawowe analizy wektorowe

Wybór lokalizacji

-wyświetlanie danych wektorowych i rastrowych

Analizy przestrzenne w modelu wektorowym:

-systematyka i przegląd podstawowych analiz atrybutowo-przestrzennych w modelu wektorowym,

-zapytania o atrybut SQL,

-buforowanie,

-nakładanie w modelu wektorowym.

Proste przykłady analiz, wybrane zastosowania.

Zapytanie o atrybut

-Zapytanie poprzez lokalizację just klick on the map ;-)

-Zapytanie poprzez atrybut

SQL

w3schools

udemy


QGIS podstawowe analizy rastrowe

Formaty danych przestrzennych - rastrowych

ESRI Raster file formats

QGIS Raster data

Analizy w modelu rastrowym

Analizy na NMT (numeryczny model terenu)

-zapytanie o atrybut, reklasyfikacja

-mapy pochodne: nachylenia, ekspozycje, oświetlenie

ESRI obliczanie nachyleń

algorytmy obliczania nachyleń

ESRI obliczanie kąta padania promieni słonecznych, symulowanie oświetlenia

ESRI obliczanie ekspozycji

-nakładanie: kalkulator rastrów

Konwersja z modelu rastrowego do wektorowego

Przykładowa analiza w modelu wektorowo-rastrowym

 1. drogi
 2. wysokość >205 m n.p.m.
 3. nachylenie >3 stopnie

Krok1: ad.2 Kalkulator rastrów lub reklasyfikacja = w1

nmt_nmt_205.png

Krok2: ad.3 Obliczanie nachyleń, kalkulator rastrów lub reklasyfikacja = w2

nmt_slope_slope_3.png

Krok3: Obliczenie części wspólnej w1_w2 = w1 * w2

DN 0 lub 1

w1.png

Krok4: Konwersja raster-wektor

Uwaga na atrybuty: fid i DN

w1_v1.png

w1_v2.png

Krok5: Obliczenie części wspólnej: wynik = Przecięcie (drogi i w1_w2)

wynik_inter.png

error.png

wynik_inter_v.png

wynik_inter_v_zoom.png

Projekt nr 1

Projekt nr 2

Projekt nr 3


10/5/2022 10:53:35 AM