LITERATURA I BIBLIOGRAFIA DO WYKŁADU:

 1. Mirosław Bańko, Słownik dobrego stylu. Czyli wyrazy które się lubią., PWN, ISBN: 83-01-14640-0, Wydanie I, Warszawa, 2006.
 2. Eric Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich., tłum. Paweł Izdebski, PWN, ISBN: 83-01-14139-5, Wydanie V, Warszawa, 2006.
 3. Jo-Ellan Dimitrius i Mark C. Mazzarella, Sztuka obserwacji, ISBN: 978-83-246-1555-1 Sensus, Helion, Gliwice, 2008.
 4. Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Dochodząc do TAK. Negocjować bez poddawania się., PWE, ISBN: 83-208-1480-4, Warszawa, 2004.
 5. Paul Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, PWN, ISBN: 83-01-14082-8, Warszawa, 2006.
 6. Jerzy Gut, Wojciech Haman, Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Wydanie III, OnePress, Helion, ISBN: 978-83-246-1458-5, Gliwice, 2008.
 7. Jerzy Gut, Wojciech Haman, Psychologia szefa. Szef to zawód., Wydanie II, OnePress, Helion, ISBN: 978-83-246-1839-2, Gliwice, 2009.
 8. Calvin S. Hall, Gardner Lindzey, John B. Campbell, Teorie osobowości, PWN, ISBN: 83-01-14678-8, Warszawa, 2006.
 9. Wojciech Haman, Jerzy Gut, Handlowanie to gra. Od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta, OnePress, Helion, ISBN: 83-7361-265-3, Gliwice, 2004.
 10. Tomas A. Harris, W zgodzie z sobą i z tobą.
 11. Jarosław Holwek, Negocjacje z dłużnikami. Jak odzyskać swoje pieniądze nie wkraczając na drogę sądową?, Wydanie I, Kontrakt OSH, ISBN 83-7361-600-4, OnePress, Helion, Gliwice, 2005.
 12. Jarosław Holwek, Jerzy Gut, Wojciech Haman, Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności?, Wydanie I, Grupa Szkoleniowa Kontrakt - OSH, ISBN 83-246-0569-X, OnePress, Helion, Gliwice, 2006.
 13. Adrian Horzyk, Ryszard Tadeusiewicz, Cechy osobowości użytkownika w systemach sztucznej inteligencji. Ich automatyczne rozpoznawanie, rozumienie i reagowanie na wynikające z nich potrzeby. Rozdział w pracy zbiorowej Grzech A., Juszczyszyn K., Kwaśnicka H., Nogoc Thanh Nguyen (red.): Inżyniera wiedzy i systemy ekspertowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Proc. of IWSE 2009 - REFERAT PLENARNY, Warszawa, 2009, pp. 3-18. - prezentacja
 14. Adrian Horzyk, Ryszard Tadeusiewicz, A Psycholinguistic Model of Man-Machine Interactions Based on Needs of Human Personality, Man-Machine Interactions, K.A. Cyran (Eds.), Proc. of ICMMI 2009, Springer, Advances in Intelligent and Soft Computing 59, 2009, pp. 55-67 - presentation.
 15. Sam Horn, Tongue Fu! Sztuka walki językiem., Studio Emka, ISBN: 83-85881-34-4, Warszawa, 1999.
 16. Abraham Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, ISBN: 83-01-14809-8, Wydanie III, Warszawa, 2006.
 17. Allan i Barbara Pease, Mowa ciała, ISBN 978-83-7510-019-8, REBIS, Poznań, 2007.
 18. Chaim Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, PWN, ISBN: 83-01-13908-0,Warszawa,2004.
 19. Susan Quilliam, Mowa ciała, ISBN: 1083-11-10614-2, Bellona, Warszawa, 2007.
 20. Krzysztof Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Przekonuj skutecznie!, PWN, ISBN: 83-01-14289-8, Warszawa 2005.
 21. Krzysztof Szymanek, Krzysztof A. Wieczorek, Andrzej S. Wójcik, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, PWN, ISBN: 83-01-14069-0, Warszawa 2005.
 22. William Ury, Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji., PWE, ISBN: 83-208-1481-2, Wydanie II, Warszawa, 2004.