Aktualności AGH
Aktualności WSBiP
Wykłady
O mnie
Publikacje
Kontakt

O mnie


Ryszard Hycner
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym, zatrudnionym na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, w Katedrze Geomatyki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1976 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, zaś w roku 1993 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. W roku 2005 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Jest autorem 13 książek, podręczników i monografii oraz opracowań dydaktycznych, a także około 100 publikacji, referatów i opracowań o charakterze naukowym, opublikowanych zarówno w kraju jak i zagranicą. Był promotorem około 120 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. W swojej działalności naukowej zajmuje się problematyką katastru, gospodarki nieruchomościami oraz zagadnień geodezyjno-prawnych. W działalności dydaktycznej bliska mu jest problematyka terminologii zawodowej w języku angielskim, a wyrazem tych zainteresowań jest podręczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski z dziedziny geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami i zagadnień prawnych oraz dydaktyki szkoły wyższej i spraw studenckich, opracowany wspólnie z filologiem angielskim i wydany w 2005 roku, a także książka Geodesy, Surveying and Professional Ethics, opracowana również wspólnie z filologiem angielskim i wydana w 2008 roku. W latach 1996 do 2002 pełnił funkcję Prodziekana ds. Dydaktyki, na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Od roku 1997 do roku 2008 był organizatorem praktyk wakacyjnych studentów kierunku geodezja i kartografia w firmie Coler&Colantonio w USA. W ciągu tych lat na praktyki wyjechało około 50 studentów. Od roku 2003 do roku 2011 był redaktorem kwartalnika "Geomatics and Environmental Engineering" publikowanego przez wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1.01.2012 do 31.12.2013 jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Działowego "Górnictwa, Geologii, Geodezji i Ochrony Środowiska" Wydawnictw AGH. Od 2008 do 2012 roku pełnił funkcję członka Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1.01.2011 do 31.12.2012 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Obecnie jest również nauczycielem akademickim i kierownikiem Katedry Geodezji i Kartografii na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wypromował 3 doktorów z dziedziny katastru i gospodarki nieruchomościami. Posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych prac w zakresie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2. Jest żonaty, ma dwóch synów. Interesuje się muzyką klasyczną i rozrywkową (jazz, boogie-woogie, country i rock and roll), historią II wojny światowej i turystyką górską.