KONSULTACJE STACJONARNE:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - Katedra Systemów Wywarzania

Miejsce konsultacji: Pawilon B4, pokój 304

UWAGA: W roku akdemickim 2020/2021, konsultacje odbywają się wyłącznie on-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams (szczegółowe informacje pod mapką)


 

 KONSULTACJE ON-LINE:

W roku akdemickim 2021/2022, konsultacje odbywają się wyłącznie on-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams, kod przystąpienia do zespołu:

gxw58te

W semestrze letnim jestem do Państwa dyspozycji w każdy czwartek od godziny 20:00 do godziny 21:00 na kanale Ogólnym.